ttopop  
     
     
  K 4 Propaganda  
 

Terug naar de homepage

 
 

Terug naar de Koude Oorlog

 
     
     
   
     
     
 

De koude oorlog was in feite een strijd om de zieltjes. De Denen werden voortdurend aan de koude oorlog herinnerd door het politieke touwtrekken, dat hier en daar en overal plaatsvond. Je werd op je werk, op school, op de universiteit en vele andere plaatsen met politieke propaganda geconfronteerd. 

De politieke strijd om de zieltjes begon al bij de kinderen en tieners. Publicaties als “Feiten over de Sovjet-Unie”, en “DDR-revue” waren op vele plekken te vinden. Zij werden geschreven in de Sovjet-Unie respectievelijk de DDR, zodat zij ook ontdaan waren van enige kritiek op de maatschappelijke toestanden in het Oosten. Daarentegen kon men vele positieve artikelen over de toestanden achter het IJzeren Gordijn lezen.

 

De tentoonstelling in bunker 4 toont  zowel de geschiedenis van de vredesbewegingen, de binnen-landse strijdkrachten, de angst voor oorlog en het leven achter het IJzeren Gordijn. Achter het IJzeren Gordijn werden bijvoorbeeld de sport en de ruimtevaart gebruikt om aan te tonen hoe  superieur het communistische systeem was vergeleken met dat van het Westen. Daarom werden atleten en kosmonauten als nationale helden vereerd, die ieder op hun eigen gebied een deel van de koude oorlog uitvochten. De Oostduitse kogelstootster Heidi Krieger betaalde een hoge prijs voor het feit dat zij het DDR-systeem diende. Welke prijs zij betaalde kunt U in deze tentoonstelling zien.

Ook toont de tentoonstelling voor het eerst unieke voorwerpen, die aan auteur en fotograaf Jacob Holdt hebben toebehoord. Hij vertelde op een fantastische manier over de strijd om de zieltjes tijdens de koude oorlog. Zijn kleine rode agenda uit het jaar 1970 toont van dag tot dag hoe weinig moeite hij deed om zijn contacten met de sovjet KGB-agent Nikolaj Gribin te verbergen. De agenda is afkomstig uit het collectief waar Holdt toen woonachtig was en waar het direct naast de telefoon lag, zodat meteen in de agenda kon worden genoteerd wanneer er werd opgebeld om een afspraak te maken voor een voordracht over zijn boek “Amerikanske Billeder” (Amerikaanse fotos). Ook werd er in genoteerd wanneer Jacob Holdt een afspraak met Gribin had.

Ook vindt U de geschiedenis over de reis van de auteur Niels Barfoeds naar Praag en zijn gedachten tijdens zijn verblijf daar en ook de rol van de sovjetische propagandakunst, die de opdracht had de bevolking op de zaken te focuseren.

 

 
   
     
   
     
   
     
     
     
 

Terug naar boven.