top  
     
  Kanonbunker 3  
     
 

Til forsiden

 
 

Tilbage til "Den kolde krig"

 
     
     
  Spioner og Efterretningsvirksomhed   
     
     
   
     
     
  Søværnets Frømandskorps - nu Specialoperationskommandoen SOKOM - er også repræsenteret i udstillingen i bunker 3. Koldkrigsmuseum Langelandsfort har tætte relationer til Frømandskorpset, og en del af korpsets virke, fra især ældre tid, kan ses i montre og billedbeskrivelser.

Under hele den kolde krig var de danske farvande under konstant overvågning fra Warzawapagtens side. Ofte så man sovjetiske, østtyske og polske landgangsfartøjer, patruljeskibe eller deciderede spionskibe sejle gennem Storebælt, blot for at sejle ind i Østersøen igen via Øresund.
Spionskibene var konstant at finde i farvandene rundt om Fyn, Lolland-Falster og Sjælland, og FE holdt løbende øje med skibenes færden og aktiviteter. Østskibene  blev fulgt fra udkigsstationer langs de danske kyster, fra fly og fra skibe. Visse steder blev de også fulgt fra havbunden, hvor hydrofoner aflyttede østskibenes maskin- og skruestøj.
 
  Spionskibe af OKEAN- eller MOMA klassen var ofte at finde tæt på diverse NATO-øvelser, hvor de lyttede med. Det skete også jævnligt, at spionskibene ankrede op ud for Langeland og gav sig til at jamme det elektroniske overvågningsudstyr på Langelandsfortet.  
     
     
   
     
   
     
   
     
       
     
     
     
 

Til toppen