top  
     
     
  K  2  Den militære trussel  
 

Til forsiden

 
 

Tilbage til "Den kolde krig"

 
     
     
   
     
     
 

Under den kolde krig opererede Warszawa-pagten med en forestilling om, at den næste krig ville blive startet af Vesten, og at østblokken derefter skulle slå hårdt tilbage og udkæmpe krigen på vestligt område. Det medførte en militær krigsplanlægning, der indbefattede krigsførelse på dansk område. Den nordlige front i Warszawa-pagtens fremmarch mod vest blev betegnet Kystfronten. Formålet med kystfronten var blandt andet at erobre Danmark og den nordlige del af Vesttyskland med henblik på at sikre fri gennemsejling til og fra Østersøen, og Danmark indgik således som en mindre brik i et større spil i Warszawa-pagtens krigsplanlægning. Men bestræbelserne på at forberede et sådan angreb på Danmark bedst muligt var mange og omfattende.

I Bunker 2 udstilles Warszawapagtens uniformer, våben og udstyr, ligesom man kan se nogle af de våben, som anvendtes i Vesten.

Ikke mange museer uden for Tyskland kan fremvise den østtyske Blücher-orden, som skulle uddeles til de østtyske styrker for deres heroiske indsats i forsvaret af DDR. Den orden, kan dog ses i denne udstilling og er unik, fordi den aldrig er blevet uddelt. Det blev den ikke, fordi den kolde krig aldrig blev varm... Heldigvis!

 
     
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Til toppen