top  
     
     
  Kanonbunker 1  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til "Den kolde krig"

 
     
   
     
  Undergrund Kanonmagasiner  
     
     
 

Gå ned ad den lange stejle trappe til de underjordiske anlæg. Ved foden af trappen ses et brusearrangement, hvor man kunne afrense sig i tilfælde af kemisk eller biologisk krigsførelse. Her ses atter et skyttehul med kuglefang af træ, svarende til o-rumsbunkerens. Til højre for panserdøren er skyttens rum og her er desuden et observationsperiskop. Det er funktionsdygtigt. Prøv at kigge i det. Videre kommer vi ind i mandskabsrummet - i sømilitært sprog banjen. Lyset er dæmpet og et par gaster hviler i køjerne, mens en gast sidder ved sin ransel, en metalkasse med personlig udrustning. Under loftet ses forskellige rensestokketil kanonløbet. En lille kogeplade gør det muligt at varme feltrationerne. Kanonerne var ikke bemandet til daglig - kun ved øvelser eller alarmering.

 
 

Næste rum er granatrummet. Her står en gast i feltuniform og med artillerihjelm i færd med at klargøre granater, Rummet har reoler til granater. Af hensyn til eksplosionsfaren blev granater, ladningskogger og detonatorer opbevaret hver for sig. En slidske fører den monterede granat ind i elevatoren. Elevatorrummet modtager granater fra højre og ladninger fra venstre og en dansk konstrueret el-elevator fører begge dele op til kanonen. I tilfælde af strømsvigt er der mulighed for manuel drift fra et rum under elevatoren.

 
 

I ladningsrummet som består af to dele blev ladningskoggerne opbevaret. Et lille separat rum er detonatorrum. Endelig findes en reserveelevator, som betjent med håndsving og kædetræk kan sende granater op til kanonen. Her ses også en nødudgang, så mandskabet kunne flygte, hvis der blev givet ordre til demolering - d.v.s. sprængning af bunkeren. Særlige punkter i konstruktionen kunne mineres og bringes til sprængning.

 
     
  Bemærk børns ansigtsudtryk når de er kommet ned af de udvendige trapper og opdager de 2 brusere. De tror alle, at det er badebrusere. Forholdene ved at bo i en kanonbunker er dog trods alt bedre end i en ubåd, som senere kan beses.  
     
     
   
     
   
     
   
     
     
     
 

Til toppen