top  
     
     
 

Mijnenvegen in de Grote Belt

 
 

Terug naar de Homepage

 
 

Terug naar “vliegtuigen en schepen”

 
     
     
 

Musea houden zich gewoonlijk niet bezig met hedendaagse zaken en informatie. Maar wij zijn van mening dat het, juist in verband met onze tentoonstelling over zeemijnen, belangrijk is onze bezoekers te informeren over de gang van zaken rond het ruimen en onschadelijk maken van deze types mijnen.

Het ruimen van grote hoeveelheden explosieven van de zeebodem is geen specifiek Deens probleem, maar veel meer een internationaal probleem.

 
     
 

Ter gelegenheid van de opening van onze tentoonstelling over zeemijnen, ontving het museum een uitnodiging van de Deense Marine om deel te nemen aan een mijnenbestrijdingsoefening in de Grote Belt. Dit zou geschieden vanaf het mijnenbestrijdingsvaartuig MS D5 “Hirsholm”, in samenwerking met de MSF4 en onder commando van de Teamleider MCM Danmark, Kaptajnløjtnant Andreas Johansen.

 
     
   
     
 

Het Museum voor de Koude Oorlog “Langelandsfort” werd vertegenwoordigd door de voormalige oversergent Filip Nielsen, die vroeger bij het Deense Kikvorsmannencorps had gediend en zodoende tevens opgeleid was in wat toen nog de Zeemijnendienst heette.

 
     
 

Het schip verliet de haven van Bagenkop om 06.30 uur en voer in de richting van de zuidelijke Grote Belt (Langelandsbelt), waar het een uur later aankwam. De MS D4 “Hirsholm” is uitgerust met een onderwater robot (Remotely Operated Vehicle, ROV) van het type “Double Eagle MK IIS, geconstrueerd om objecten op de zeebodem te onderzoeken. Deze ROV wordt door middel van een kabel, die ook sonar- en videobeelden transporteert, op afstand bediend. De operator, die de ROV bestuurt, zit op de brug.

 
     
   
       
 

Als er een object is gelocaliseerd, wordt vastgesteld of het een zeemijn dan wel, wat meestal het geval is, een grote steen betreft. De bemanning manoeuvreert daarbij het schip en de ROV met ongelofelijke precisie, zonder ooit hun concentratie te laten verslappen.

 
       
   
       
 

Uren lang wordten tientallen objecten op de zeebodem onderzocht en heel vaak als stenen afgedaan.

Een zekere monotonie maakt zich merkbaar. Maar dan, plotseling verschijnt er een schim op de monitor. De drone wordt in een andere positie gemanouevreerd en daar ligt hij, een mijn uit de tweede wereldoorlog, donker en onheilspellend.

 
       
   
       
 

“Het is een Engelse MK I-IV, tijdens de tweede wereldoorlog door een vliegtuig gedropped. Drie honderd kilo springstof”, meldt de mcm officier zakelijk. De positie, 54.41,6 N -  010.48,2 E, wordt met nog wat andere belangrijke informatie snel in de computer ingevoerd. Dat was nummer 26 dit jaar, constateert de mcm officier droog.

Alle posities waren van tevoren gevonden toen men het zeegebied met een op afstand bediende side-scan sonar had afgezocht, die fotos van de zeebodem maakte. Daarna werden deze opnames aan boord van de “Hirsholm” nader bestudeerd. De objecten die interessant werden bevonden, worden vervolgens met de onderzeerobot robot van dichterbij onderzocht.

 
       
   
  Mijnenkaart van de wateren bij  Langelandsfort Foto van een mijn, gevonden door de side-scan sonar    
 

Na een lange dag wordt de onderwaterrobot weer aan dek gehesen, om hem klaar te maken voor het ruimen van de mijn. Onder de drone wordt een springlading van 30 kg bevestigd, die voorzien is van een electrische detonnator.

 
       
   
       
 

De onderwater robot wordt nu naar de mijn terug gedirigeerd, waar hij de springlading precies naast de mijn neerlegt. Daarna keert hij weer naar het schip terug en wordt aan boord gehesen. Via de radio wordt het scheepsverkeer in de omgeving gewaarschuwd dat er op een gegeven positie een  onderzeese explosie zal worden uitgevoerd. Nadat het commando opblazen is gegeven hoor je twee explosies direct na elkaar en aan de oppervlakte van de zee wordt de explosie zichtbaar.

 
       
   
       
 

De bemanning verzamelt zich vervolgens in de mess, waar traditioneel een ontploffingscake en koffie wordt uitgedeeld. Daarna wordt het schip klaargemaakt voor de terugvaart naar Bagenkop havn.

 
       
   
       
 

Het is een langdurig en tijdverslindend proces, dat voortschrijdt in de Deense wateren. Maar helaas is het noodzakelijk werk. Denemarken beschikt over twee dergelijke eenheden, die het hele jaar actief zijn om mijnen in de Deense wateren op te sporen. De bemanningen behoren tot MCM Danmark, de Het is een langdurig en tijdverslindend proces, dat voortschrijdt in de Deense wateren. Maar helaas is het noodzakelijk werk. Denemarken beschikt over twee dergelijke eenheden, die het hele jaar actief zijn om mijnen in de Deense wateren op te sporen. De bemanningen behoren tot MCM Danmark, de

 
       
 

In 2013 vaart deze eenheid naar de Baltische zee. Niet alleen om mijnen te ruimen, maar ook om deel te nemen aan oefeningen en om samen met andere internationale mijnenbestrijdingsdiensten te trainen.

 
       
       
 

De fotos van de computerschermen zijn eigendom van MCM Danmark

Alle andere fotos zijn eigendom van het Langelands Museum    

   
       
       
       
       
 

Terug naar de top