top  
     
     
  På minerydning i Storebælt  
 

Til forsiden

 
 

Til "Fly + Skibe"

 
     
 

Det er ret usædvanligt, at en hjemmeside for et museum beskæftiger sig med mere nutidige ting og og begivenheder. Vi finder dog, at i relation til museets udstilling af søminer er det også på sin plads at vise, hvorledes rydningen (uskadeliggørelsen) af disse minetyper foregår. Fjernelsen af de store mængder sprængstof fra havbunden er dog ikke kun et dansk problem, men internationalt.      

 
     
     
 

I anledning af at Koldkrigsmuseum Langelandsfort i år har åbnet sin enestående samling af søminer, blev museet af søværnet inviteret til at deltage en dag med minerydning i Storebælt.

Minerydningen skulle foregå fra minerydningsfartøjet MS D5, HIRSHOLM, som sammen med MSF4 skulle udføre opgaven med Teamleder MCM Danmark, Kaptajnløjtnant Andreas Johansen som chef.

 
     
   
     
 

Fra Koldkrigsmuseum Langelandsfort deltog tidligere oversergent Filip Nielsen, som har en fortid i Søværnets Frømandskorps og dermed også er uddannet i hvad der dengang hed Søminevæsenet.

Skibet forlod Bagenkop havn kl. 0630, og sejlede mod det sydlige Storebælt (Langelandsbæltet), hvor det var på plads en time senere. MSD5, HIRSHOLM er udstyret med en undervandsrobot (ROV) af typen DOUBLE EAGLE MKII S, konstrueret til at undersøge objekter på havbunden. Den bliver fjernstyret via et kabel der viser sonardata, samt videobillede. På broen sidder der en operatør der styrer hvor ROV’en skal sejles hen.

 
     
   
     
 

Her vurderes i hvert enkelt tilfælde om objektetet er en mine, eller om det tilhører den almindelige bundfauna (som oftest sten). Besætningen manøvrerer med utrolig sikkerhed skib og drone rundt mellem positionerne, og forfaldt aldrig til sløv rutine.

 
     
   
     
 

Time efter time undersøges rækken af objekter, som hver gang viser sig at være sten og en vis monotomi breder sig. Men pludselig viser der sig en skygge på skærmen. Dronen bringes i en lidt anden vinkel i forhold til objektet, og der ligger den, minen fra 2. verdenskrig, mørk og uhyggelig.

 
     
   
     
 

Engelsk mine MK I-IV, kastet fra en flyver under 2. verdenskrig, 300 kg. sprængstof lyder den saglige melding omgående. Position 54.41.6 N – 010.48.2 E kommer det fra anden side og billede, position og andre oplysninger skrives hurtigt ind i computeren.

Det var vores nummer 26 i år, konstaterer minerydningsofficeren tørt. 

Alle positionerne er blevet fundet ved at man tidligere har oversejlet området med en fjernstyret drone (MSF) der trækker en side scan sonar efter sig. Side scan sonaren optager billeder af havbunden, der så bliver vurderet og eftersøgt for spændende objekter ombord på HIRSHOLM. De objekter der vurderes som spændende bliver derefter eftersøgt med undervandsrobotten.

 (Alle positionerne er fremkommet ved tidligere sejlads med en Side Scan Sonar, som tillader oversejling af området med en betydelig højere hastighed end der kan sejles med i dag. Positionen på alle fundne objekter er opbevaret i en computer, der er givet videre til dronefolkene på Ertholm, som derefter styrer dronen hen til hver enkelt objekt for at kontrollere dette).

 
     
   
  Minekort over farvandet ud for Langelandsfortet Billede fra sonar af den fundne mine  
     
 

Skibet overgår derefter til fortsat kontrol af de næste objekter i den lange række af positioner.

Til slut og efter en lang dag tages undervadsrobotten igen op på dækket for klargøring til sprængning af minen. Under dronen monteres en sprængladning på 30 kg. Ladningen er en indkapslet ladning, der passer til montering under robotten med elektrisk detonator, således at dronen kan placere sprængladningen præcis på minen.

 
     
   
     
 

Undervandsrobotten styres tilbage til minen, hvor den placerer sprængladningen ved siden af minen og returnerer derefter til skibet, hvor den igen tages ombord. Over skibsradiosystemet advares skibsfarten nu om, at der foretages undervandssprængning på den givne position. sprængningslederen kommanderer ”der sprænges”, og to sprængninger høres umiddelbart efter hinanden, og vandsøjlen ses stige til vejrs.

 
     
   
     
 

Mandskabet kaldes nu sammen i messen, og traditionen tro uddeles der ”sprængningskage” og kaffe til alle. Skibet gøres klar til sejlads hjem og der søges efter en lang og kold dag til søs igen mod Bagenkop havn.  

 
     
   
     
 

Det er en lang og tidskrævende proces, som er i gang i de danske farvande. Men desværre et nødvendigt arbejde. Danmark har to af disse enheder, som er i gang året rundt. Mandskabet tilhører MCM Danmark der har to skibe af denne type der arbejder med at finde og bortsprænge miner i danske farvande. Vi har derudover internationale forpligtelser til minerydning, som en del af året lægger beslag på skibe og mandskab.

Først på året 2013 skal denne enhed således til Baltikum. Ikke kun for at rydde miner, men også for at deltage i øvelser og træning sammen med den stående internationale minerydningsstyrke der opererer ude i verden.  

 
     
 

Skærmbilleder af minen tilhører MCM Danmark
Alle andre fotos tilhører Langelands Museum.

 
     
     
     
 

Til toppen