top  
     
     
  VENNEFORENINGEN  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til "Støtteforeninger"

 
     
 

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner er en forening med det formål at støtte op om Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Medlemskredsen er mennesker med interesse for Langelandsfortet, dets historie og museets formidling af den kolde krig.

Foreningens formålsparagraf siger, at det er foreningens formål at yde støtte til Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Støtten kan ydes i kontante midler, som frivillig arbejdskraft eller blot som moralsk støtte. Som medlemmer kan optages alle, der vil gå ind for dette formål.

Foreningen blev stiftet i 2009 af medlemmer fra Special Forces og andre interesserede borgere på Langeland. I dag tæller foreningen ca. 120 medlemmer fordelt over hele landet.

I de forløbne år har foreningen ved forskellige arrangementer, især for børn og unge, medvirket til at øge besøgstallet på fortet og derved udbrede kendskabet til historien om den kolde krig. Desuden yder foreningens medlemmer en frivillig arbejdsindsats ved projekter, som fortets ansatte har svært ved at finde tid til.

 
     
     
  Venneforeningens mailadresse: www.fortetsvenner.dk  
     
  Meld dig ind i foreningen "Koldkrigsmuseum Langelandsforts Vennner".
Foreningens formål er at yde støtte til Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Støtten kan ydes i kontante midler, som frivillig arbejdskraft eller blot som moralsk støtte.
Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Det koster kun kr. 100.- pr. år.
Mail til foreningen og skriv dit navn og adresse, så bliver du optaget som medlem.
Du kan herefter besøge Koldkrigsmuseum Langelandsfort så ofte du ønsker mod forevisning af det tilsendte medlemskort.
 
 
     
  FORENINGENS VEDTÆGTER  
  (klik på teksten for at komme til vedtægterne)  
     
     
 

 

 

Generalforsmling Fortets Venner,lørd.21 April 2018.

Mødet blev afholdt i baglokalet til adm.bygningen på Fortet.

 

Der var fremmødt 14 medlemmer.

Formanden bød velkommen og pegede på Jan som dirigent.

Første punkt var valg dirrigent,Jan blev valgt.Valg ag stemmetæller og ref.blev Nick.

 

2.Godkendelse af dagsorden.                       Godkendt.

3.Formandens beretning.                               Godkendt.(se bilag)

4.Fremlæggelse af revideret regnskab.       Godkendt.(se bilag).

5.Næste års kontingent.Uændret 100,-kr.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer,revisorer og supleanter som følger

På valg:Kasserer Poul Ulfe modtog genvalg.

Næstformand Michael Schou modtog genvalg

Valg af Bestyrelses-supleanter som følger:

Henrik Nielsen modtog genvalg

Benny Sørensen modtog genvalg

Valg af revisor:Kaj Ove Graae modtog genvalg

Valg af Revisorsupleant:Bo Svenson modto genvalg.

Eventuelt:Skriverierne mellem Formanden og Peer blev gennemgået og diskuteret og man var enige om at ikke alle tilbagemeldinger var lige pæn tale.John C og Michael S,havde et møde med Peer inden Generalforsamlingen,hvor de til dels fik tingene på plads.

Der kom et foreslag fra et medlem på GF om foreningen kunne oprette en mail adr. eller andet, så medlermmer kunne kontakte bestyrelsen om eventuelle arengementer eller ting de ville have belyst.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med grilpølser,øl,vand og kaffe,som blev nydt ude under halvtaget.Dejligt vejr og dejlig dag.

Ref.:Nick

 

 

 

 
 
     
     
     
 

Til toppen