top  
     
     
 

GESCHUTSBUNKERS

 
 

Terug naar de homepage

 
 

Terug naar bunkers

 
     
     
   
     
     
 

Er zijn in het museum Langelandsfort in totaal vier geschutbunkers voor 150 mm kanonnen en twee luchtafweergeschutbunkers voor het 40 mm luchtdoelgeschut. Hiervan zijn één 150 mm bunker en één 40 mm bunker voor het publiek toegankelijk. De andere bunkers kunnen van buitenaf bezichtigd worden, maar ze zijn geheel identiek met de voor het publiek geopende bunkers. Oorspronkelijk werden er 14 bunkers van gewapend beton gebouwd.

 

40 mm

Als U de trap naar de luchtafweerbunker Noord afdaalt, komt U in de geschutsbedding, waar U het kanon kunt bekijken. Het kon 240 schoten per minuut lossen en ook tegen doelen op de grond worden ingezet. De kogels werden in clips langs de muur bewaard en de hulzen werden na het schot in een speciaal gat onder de vloer geworpen.

De kanonsbemanning bestond uit vier man en twee munitiedragers. Verder de trap af zijn drie ondergrondse kamers. De eerste kamer aan de linker kant is de munitiebergplaats voor de 40 mm granaten, die in blikken containers werden bewaard. De tweede kamer is tegenwoordig leeg. Hier was de centrale vuurleiding, die in 1982 buiten dienst werd gesteld. De inventaris werd verwijderd (zie de zwart/witte foto hieronder). Rechts bevonden zich het manschappenverblijf en de ventilatiekamer. Het verblijf heeft zes kooien. De oorlogsbemanning bestond uit 9 man.

 

Tegenover de “O-bunker” wijst een bordje links naar luchtdoel batterij Noord.   

Als U de trap op gaat, ziet U een betonnen toren en als U dan nog verder doorloopt kunt U, verspreid over het terrein, drie goed in het landschap verborgen luchtdoel batterijen zien. Zij bestaan uit een betonnen fundament, waarop de kanonnen waren opgesteld. Batterij Noord bestaat dus uit drie separate kanonnen, die óf zelfstandig, óf door de centrale vuurleiding gedirigeerd konden vuren. Het waren dubbelloops 40 mm kanonnen, die eigenlijk in 1982 hadden moeten worden gesloopt. Maar een ervan was door de Deense marine opgeslagen en zal in 2000 worden geïnstalleerd, zodat het publiek zal kunnen zien hoe de luchtverdediging functioneerde.

Er was ook een identieke batterij Zuid. Bovendien waren er ongeveer 20 mobiele 40 mm kanonnen. Wanneer U de luchtdoel batterij verlaat, kunt U in de vuurleiding toren naar boven klimmen, vanwaar U een schitterend uitzicht hebt.

 

150 mm

Daal de lange, steile trap naar beneden af tot U in de bunker komt. Onder aan de trap ziet U een douche, waar men zich, in geval van biologische of chemische verontreiniging, kon afspoelen. Hier ziet U weer een schietgat met een houten kogelvanger, net als bij de O-bunker. Rechts van de pantserdeur is een ruimte voor de schutter, die tevens voorzien is van een nog functionerende periscoop. Kijk er maar eens doorheen!

Verderop komen we in het manschappenverblijf, in marinejargon de hut genoemd. Het licht is gedempt en een paar manschappen liggen op hun kooien te rusten. Een man zit met zijn ransel en een metalen doos met persoonlijke uitrusting. Onder het plafond hangen diverse borstels om de kanonlopen te reinigen. Een klein kookplaatje maakt het mogelijk veldrantsoenen op te warmen. De kanonnen waren niet voortdurend bemand, alleen tijdens oefeningen en bij alarm.

De volgende kamer is de munitiebergplaats. Hier staat een soldaat in battledress met een artillerie- helm op granaten gereed te maken. In de kamer bevinden zich rekken voor het bewaren van granaten. In verband met explosiegevaar werden granaten, hulzen en ontstekers separaat bewaard.

 
     
 

Via een slee gaan de gemonteerde projectielen naar de elevatorkamer. Daar komen de granaten van rechts en de hulzen van links. Een in Denemarken geconstrueerde elektrische elevator hijst ze op naar het kanon. In geval van een stroomstoring is het ook mogelijk vanuit een lagergelegen kamer de elevator handmatig te bedienen. De hulzen werden in een ruimte bewaard, die uit twee delen bestond. In een apart klein kamertje werden de detonators opgeslagen. Tenslotte is er nog een reserve elevator, die handmatig met een slinger en ketting de granaten naar het kanon transporteren.
 

Er is ook een nooduitgang. Alle bunkers werden van een nooduitgang voorzien, zodat de manschappen konden vluchten wanneer het bevel werd gegeven de bunker te demoleren. Op speciale plaatsen konden daartoe explosieven worden aangebracht. 

 
     
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
 

Terug naar de top