fotos  fra gl. besætninger

  FOTOS FRA GL. BESÆTNINGER 1  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til "Fotos fra fortets aktive tid"

 
     
     
  Kom til fortet med dine fotos eller send dem pr. e-mail, på CD, USB eller blot i en konvolut. Vi returnerer alt fremsendt.  
     
 

Klik på et foto for at gøre det større.

 
 

Klik derefter på Backspacetasten for igen at vælge.

 
 

 

 
   
  1 2 3 4 5 6  
 

 

 
 

 
  7 8 9 10 11 12  
 

 

           
   
  13 14 15 16 17 18  
 

 

           
   
 

                     19

20 21 22 23 24  
               
 

 
  25 26 27 28 29 30  
 

 

 
   
  31 32 33 34 35 36  

Tilbage til toppen

 

   
  37 38 39 40 41 42  
 

 

 
   
  43 44 45 46 47 48  
 

 

 
   
  49 50 51 52 53 54  
 

 

 
 

 
  55 56 57 58 59 60  
 

 

 
   
  61 62 63 64 65 66  

Tilbage til Toppen

 

           
   
 

                    67

68 69 70 71 72  
               
   
73 74 75 76 77 78
 

 

           
   
  79 80 81 82 83 84  
 

 

           
   
  85 86 87 88 89 90  
 

 

 
   
  91 92 93 94 95 96  

Tilbage til toppen

 

           
   
  97 98 99 100 101 102  
               
   
  103 104 105 106 107 108  
               
   
  109 110 111 112 113 114  
               
   
  115 116 117 118 119 120  
Tilbage til toppen              
   
  121 122 123 124 125 126  
     
   
  127 128 129 130 131 132  
               
   
  133 134 135 136 137 138  
     
   
  139 140 141 142 143 144  
Tilbage til toppen              
   
  145 146 147 148 149 150  
     
   
  151 152 153 154 155 156  
               
   
  157 158 159 160 161 162  
               
   
  163 164 165 166 167 168  
Tilbage til toppen              
   
  169 170 171 172 173 174  
     
   
  175 176 177 178 179 180  
               
   
  181 182 183 184 185 186  
               
   
  187 188 189 190 191 192  
Tilbage til toppen              
   
  193 194 195 196 197 198  
               
   
  199 200 201 202 203 204  
               
   
  205 206 207 208 209 210  
     
     
   
Tilbage til toppen 211  
               
   
  212 213 214 215 216 217  
               
   
  218 219 220 221 222 223  
               
   
  224 225 226 227 228 229  
               
   
  230 231 232 233 234 235  

 

             
   
  236 237 238 239 240 241  

Tilbage til toppen

   
   
  242 243 244 245 246 247  
               
           
  248 249          
 
 
 
 

Foto 1  Math 

 
 

Foto 2  MH Finn Sørensen (Bramminge)

 
  Foto 3  Bilen er en De Soto, MH Højte  
     
  Foto 5  tv OS Svensson,  
     
  Foto 7  Nick 40 mm AC  
  Foto 8  til v Math? - t.h. MH Uffe  
  Foto 9  Gang i bygn. D. Med ryggen til Nick der spiller med Hemmingsen. I baggrunden t.v. Weingard, t.h. ?  
  Foto 10  Musik skal der til. "Tom Dudli" spiller til løjerne, der foregår på første sal i bygn. G 1.   
     
  Foto 12  "Røde" til svejsekursus på Holmen  
  Foto 13  Vagner klapper en ko på Sjællands Odde. (ASO)  
  Foto 14  Ejler i 40 mm AC  
  Foto 15  Ejler i 40 mm AC.  
  Foto 16  Radarantennen på dobbelt 40 mm. Hovedpjece.  
     

Tilbage til Toppen

Foto 18  Hemmingsen på køjen.  
     
  Foto 20  Kolonne marcherer forbi vagtstuen.  
  Foto 21  Vagtstuen ved nattetid.  
  Foto 22  Alleen set fra vagtstuen mod kasernen.  
  Foto 23  Den allerførste vagtstue  
  Foto 24  Bygning G set fra Øst, med mobile 40 mm foran.  
     
  Foto 26  Nick (Vagtassistent) sammen med VP ordonans ved vagtstuen.  
     
  Foto 28  2 VP ved 40 mm N  
  Foto 29  40 mm N.  
  Foto 30  Math ? kaldet "Pcyeko".  
  Foto 31  Vagner og Nick slapper af. (Fritid på Odden ASO).  
  Foto 32  Kasernen og møllen set fra 40 mm S.  
  Foto 33  Math ? og Nick på travalie bag bygning D, med o-rumsbunkeren i baggrunden.  
  Foto 34  Holm og Nick drikker bajere.Fritid på Odden ASO.  
  Foto 35  Uffe og Nick i lukaf i bygn. D.  
  Foto 36  Svejsekursus på Holmen. T.v. ?, t.h. Toni.  
  Foto 37  Svejsekursus på Holmen. T.v. math ?, med ryggen til "Bramminge", t.h. "Røde" og i baggrunden Toni.  
 
Foto 38  Math ? spiller på harmonika, t.h. "Tom Dudli".
 
     
  Foto 40  "Papa Bue" spiller på Hotel Langeland" i Rukkøbing. Papa Bue var tit på langeland i de år.  
  Foto 41  "Papa Bue" spiller i hallerne ved Slagteriet. Midt i billedet forrest "Tom Dudli" med kæreste. t.v. for hende
              Nick med kæreste (senere kone). Yderst t.v. Tove, Vivis veninde. Bagerst fra venstre mod højre "Røde", Math ?.           Math ?, Math ?     
 
     
  Foto 43  Bygning D ved vintertid.  
  Foto 44  Kasernen vinteren 1955 T.v. bygn. A lige for bygn. B.  
  Foto 45  Kasernen vinteren 1955. OS messe.  
  Foto 46  T.v. laden, t.h. bygning A gavl, dieselgenerator til 200 cm projektør. I midten anes den første vagtstue.  
  Foto 47  Kasernen set fra Øst.  
  Foto 48  Snerydningsmandskab på vej hjem fra arbejde, Langelandsfort 1955  
  Foto 49  Snekastning 1955  
     
  Foto 63  Bevogtning af "Mora",(Mobil radar).  
  Foto 64  Mobil 40 mm  
  Foto 65  Mobil 40 mm.  
  Foto 66  Rensning af 150 mm. (Kilen udtaget).  
  Foto 67  Føllesbjergbunkeren med vagttårn.  

Tilbage til Toppen

Foto 68  Føllesbjergbunkeren med vagttårn.  
  Foto 69   Føllesbjergbunkeren med vagttårn.  
  Foto 70  Den gamle MUS (Marineudkigsstation). Det var en såkaldt "Nissenbarak" fra krigens tid.  
  Foto 71  Opstillet MORA (Mobil radar).  
  Foto 72  200 cm projektør.  
  Foto 73  Til venstre vagtcykler, i baggrunden t.v. ses bygning A + B. Th. laden med den gamle træbeklædning.  
     
  Foto 75  Havnen i Bagenkop. Huset til venstre var til opbevaring af årer, ror, redningsveste m.m. til brug ved travaljeron.  
  Foto 76  Travaljeroning.  
  Foto 77  Bakstørn (Køkkentjans). Kabysmandskab ved bagsiden af kabyssen (set fra øst).  
  Foto 78  Kabyssen 1955 set fra kostforplejningen.  
     
  Foto 80  En af 6 stk.150 mm kanoner (tidligere kun 4 stk.)  
  Foto 81  En af 6 stk.150 mm kanoner.  
     
  Foto 84  Kaptajnløjnant Piel Steenberg  
  Foto 85  Fastelavns mandag, 1955  
  Foto 86  Skolelæreren  
  Foto 87  Tøndens endeligt  
  Foto 88  MH Mogens Jensen  
  Foto 89  Fastelavnsfest i kostforplejningen 1955  
  Foto 90  Fastelavnsfest i kostforplejningen 1955  
  Foto 91  MHAR O.Andresen, MHAM K.Pedersen, MHPR Larsen 1955 Lukaf 116  
  Foto 92  En træt kriger, MHAM 64 Larsen  
     
  Foto 94  Gang i Bygning D 1955  
  Foto 95  MHAR J.Borgvold 1955  
  Foto 96  MHAR J.Rasmussen 1955         
  Foto 97  Nick som vagtassistent ved vagtstuen.  
  Foto 98  Nick i gl. travalje bag bygn. D.  
  Foto 99  VP kokke (korporalselev) i kabyssen.  
  Foto 100  Snerydning 1955  
  Foto 101  MH Mogens Jensen  
  Foto 102  MHAR J.Rasmussen Lukaf 116 1955  
Foto 103  MHAR O.Andresen 1955
  Foto 104  MHAR K.E.Nielsen Lukaf 116 1955  
  Foto 105  2568 og 2535 + NSU Max 1953  
  Foto 106  Færgen Hejmdal 1955  
  Foto 107  Ove Sopp og hans Soptimister underholder i Kostforplejningen 24.11.55  
     
  Foto 113  Harly Davidson 1000 cc, Topventilet, Årgang 1949-50  
  Foto 114  Samme  
  Foto 115  Samme  
  Foto 116  Samme  
  Foto 117  Samme  
  Foto 118  Juleaften 1955  
  Foto 119  Samme  
  Foto 120  Samme  

Tilbage til Toppen

Foto 121  Samme  
  Foto 122  40 mm Besætningen Julen 1955  
  Foto 123  Juleaften 1955  
  Foto 124  Samme  
  Foto 125  Samme  
  Foto 126  Samme  
  Foto 127  Bakstørnen Juleaften 1955  
  Foto 128  MH M.Jensen  
     
  Foto 130  Stambesætningsfolk 1955  
  Foto 131  Samme  
  Foto 132  2508 - MH K.E.Nielsen - 2516  
  Foto 133  Chefen KK Aalborg m. kone og børn  
  Foto 134  40 mm besætning Julen 1955  
     
  Foto 136  Glade MHér Nytårsaften 1955  
  Foto 137  MH M. Jensen - MHAM K.Pedersen - MHPR Larsen  
  Foto 138  Mønstring  
     
  Foto 140  Fra festen m. Ove Sopp 24.11.55
  Foto 141  Samme
  Foto 142  Samme
  Foto 143  Samme
  Foto 144  Juleaften 1955
  Foto 145  Samme
  Foto 146  Stambesætningsfolk 1955
  Foto 147  MH Stückmann Nytårsaften 1955
  Foto 148  OSAR Jakobsen - MHAR O.Andresen
  Foto 149  MH Stückmann Nytårsaften 1955
  Foto 150  MH M.Jensen
   
  Foto 152  MH M.Jensen
  Foto 153  MHAR Borgvold
  Foto 154  Otto Leisner i kostforplejningen 1956
  Foto 155  Jeanita Melin i kostforplejningen 1956
  Foto 156  Fra underholdningen i kostforplejningen 1956
  Foto 157  En af de senere "Strandkanoner" på LFT medens de var opstillet på Kongelundsfortet
  Foto 158  Fra underholdningen med Otto Leisner og Juanita Melin i kostforplejningen 1956
  Foto 159  Samme
  Foto 160  Samme
Tilbage til Toppen Foto 161  Samme
Foto 162  Samme
Foto 163  Samme
Foto 164  Samme
Foto 165  Samme
Foto 166  Tørstige sjæle på Langelandsfort 1956
Foto 167  Samme
Foto 168  Skibefesten kommer over Langelandsfort 1956
Foto 169  Samme
Foto 170  Samme, KK Ålborg på trappen
Foto 171  Samme
                                     
Foto 173 Samme
Foto 174 Samme
Foto 175 Samme
Foto 176 Samme
Foto 177 Vagt og radarbunker Føllesbjerg
Foto 178 Samme
Foto 179 Samme
Foto 180 Samme
Foto 186 MH M.Jensen
Foto 187 Besætningen beser Kjelds Nor fyr
Foto 188 Samme
Foto 189 Samme
Foto 190  Fenrik B.W.Petersen
Foto 191 Matherne J.Rasmussen - O.Andresen - J.Borgvold
Foto 192 MHMS Poul Brændekilde Jensen (Poul "Brændevin) + andre mather
Foto 195 Transportmidler på datidens Langeland
Foto 196 Samme
Foto 197 Samme
Foto 198 Samme
Foto 199 Samme
Foto 200 Samme
Foto 201 Mather på Langelandsfort
Foto 202 Samme
Foto 207 Mather på Langelandsfort
Tilbage til toppen Foto 208 Samme
Foto 209 OSAR Filip Nielsen - OSAR A.Månsson
Foto 210 Samme
Foto 211 150 mm besætning på Langelandsfort 1955
Foto 212 Vi skifter huebånd fra Henrik Gerner til LFT
Foto 213 FUT
Foto 214 Seje fyre
Foto 215 150 mm vedligehold
Foto 216 40 mm kanoneksersits
Foto 217 Pause ved Fakkebjergkøbmanden. Sergenten hedder Bent Vesterled.
Foto 218 Kaffe på stuen. Carl Chr. Vittrup, Hardy Olsen, Ole Frost, Karl Ove Schmidt.
Foto 219 Kaffe på stuen. Hardy Olsen, John Petersen, ????
Foto 220 Gasøvelse
Foto 221 Allans TROLD
Foto 222 Hjemsendelsestur til Albani
Foto 223 Samme
Foto 224 Samme
Foto 225 Willy og Bent? takker for en god dag.
Foto 226 Hardy Olsen har tjek på MÅLEREN.
Foto 227 Den sidste gang aftenmulje på LFT
Foto 228 Samme
Foto 229 Værtsfamilien på Orlogshjemmet.
Foto 230 Sidste aften. Allan og Bent?
Foto 231 Sidste aften. Allan og Torben.
Foto 232 Et amputeret vagthold.
Foto 233 Vi venter på at træde an!
Foto 234 Granitten 808288 Carl Chr. Vittrup.
Foto 235 Aftræden til civil.
Foto 236 Samme.
Foto 237  På værtshus i Rudkøbing. Fra venstre Bent Skjærlund, Leo Kok, Hardy Olsen, John Petersen.
Foto 238 På værtshus i Rudkøbing.
Foto 239 Foran Brejninge kro.
Foto 240 Hjemsendelsesfest på Brejninge kro.
Tilbage til toppen Foto 241 Samme.
Foto 242 Samme.
Foto 243 Samme.
Foto 244  Mit "GRANITKORT".
Foto 245 Hjemsendelsespenge.
Foto 246 Artikel om tyverier på LFT. Foto og tekst 214-248 incl. Carl Vittrup, Middelfart
Foto 247 Fest i Officershaven
Foto 248 NK Marquard med indsamlede gifttromler
Foto 249

                                       NB.
                                       Benævnelsen "Røde" er en math fra 58 holdet, idet der på tidligere hold havde været en anden med betegnelsen "Røde".
                                       Personer betegnet med ?, er personer som har været på fortet i perioden 59 - 63, som Nick har kendt personligt, men
                                       ikke kan huske navnene på.