Fotografering forbudt  
     
     
   
     
  Skilt visende fotografering forbudt ved Langelandsfortet.  
     
 

I en kreds uden om fort og kaserne opsattes et antal skilte visende fotografering forbudt. Dette forbud skulle vise sig at være skyld i uendelig megen ballade. Folk i almindelighed overså det, og dem fra øst lod som ingenting og filmede det de ville. Når det så mere eller mindre tilfældigt blev opdaget, udspandt der sig af og til endog meget voldsomme scener. Hvilken fotograf vil frivilligt finde sig i at hans apparat beslaglægges og filmen tages ud og dermed destrueres? Fortets udrykningshold måtte enkelte gange med vold og magt føre fotografer til vagthavende officer for at få filmen destrueret, eller i andre tilfælde indsende den til FET, efter at have sikret sig fotografens identitet.