fortets chefer
 

  FORTETS CHEFER  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til Personel

 
     
 

Fra 1953 - 1993 havde fortet 13 chefer. Cheferne var kommandørkaptajner, folk med en længere tjeneste bag sig. For et par blev det den sidste station inden pensionering. Den første chef hed Erik Ålborg. Han var fire år på chefposten. De fleste af de efterfølgende chefer var to til tre år på posten. Undtagelser herfra var N.F.Jessen og U. Andersen med henholdsvis seks og fem års tjeneste. Cheferne havde hver deres facon. En af dem gik rundt og kiggede ind af vinduerne i kasernen for at se om der var folk på stuerne. Der måtte de ikke være. Den chef man var mest bange for at få var Jessen. Han kom lige fra kongeskibet "Dannebrog". Men der tog personellet fejl. Jessen indførte du-formen og var flink. Da kommandoen blev strøget skete det under orlogskaptajn H. Eggert Sørensen, Sundets Marinedistrikt. Blandt officerskolleger hed han aldrig andet end "Krølle", skønt det kneb med hårpragten.

 
     
   
  Kommandørkaptajn Erik Ålborg Kommandørkaptajn Jack Nielsen Kommandørkaptajn Jørgen Hviid  
  Chef  15.09.53 - 05.10.57 Chef  05.10.57 - 23.09.61 Chef  23.09.61 - 22.02.62  
         
   
Kommandørkaptajn Ole Felding Kommandørkaptajn Gyller Kommandørkaptajn Juul Hansen
  Chef 22.02.62 - 21.05.64 Chef  21.05.64 - 15.06.66 Chef  15.06.66 - 11.06.69  
         
   
  Kommandørkaptajn J.B.Pranov Kommandørkaptajn H. Harbo-Hansen Kommandørkaptajn N.F.Z. Jessen  
  Chef  11.06.69 - 09.12.70 Chef  09.12.70 - 31.10.74 Chef  31.10.74 - 31.01.80  
         
   
  Kommandørkaptajn Ulrik Andersen Kommandørkaptajn Preben Groth Orlogskaptajn Poul Vistrup  
  Chef  01.02.80 - 01.04.85 Chef  01.04.85 - 01.06.86 Chef  01.06.86 - 31.07.88  
         
       
  Orlogskaptajn Peter S.Aa.Noppenau      
  Chef  01.08.88 - 1993      
         
 

Til toppen