top  
     
     
  HET FORT WORDT UIT DIENST GESTELD  
 

Terug naar de homepage

 
 

Terug naar Gesschiedenis van het Fort

 
   
     
 

Dinsdag, de 6e april 1993, was een grauwe dag. Er was nog geen spoor van lente te bekennen. Dat was de dag waarop de Deense Marine officieel het Langelandsfort uit dienst stelde. Er kwam een einde aan een tijdperk. Dat einde was bijzonder snel gekomen. Er was al lange tijd sprake geweest van sluiting en niemand geloofde er meer in. Maar de vreemdelingendienst, die dringend ruimte nodig had voor vluchtelingen uit het door burgeroorlog geteisterde Joegoslavië, was op zoek naar bruikbare militaire instellingen. De kazerne van het fort was ideaal om als opvangcentrum voor 300 vluchtelingen te dienen. Zodoende werd in maart ijlings de hele inventaris uit de kazerne verwijderd. Matrassen, bedden, stoelen, tafels en gereedschap, mobiel geschut en zelfs het oude voorladerkanon op het voorplein van de kazerne werden verwijderd. Alles, dat er ook maar enigszins naar oorlog of militair uitzag moest verdwijnen. 

Op 6 april waren de opruimwerkzaamheden afgesloten en om 12 uur waren de resterende 19 bemanningsleden en de burgermedewerkers van het fort op het kazerneplein aangetreden. In de achtergrond hadden de leden van de landsverdediging en andere militairen, die met het fort verbonden waren geweest, zich opgesteld. Orlogskaptajn Hans Eggert Sørensen hield een korte afscheidstoespraak – daarna werd de vlag neergehaald. Een belangrijke bron van werkgelegenheid – een tijd lang de grootste van het eiland – was gesloten, een half jaar voor zijn 40e jubileum.

 
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
 

Naar de top