top  
     
     
 

Fortet nedlægges

 
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til Fortets historie

 
     
     
 

Tirsdag den 6. april 1993 var en dag uden forår i luften på Langeland - en gråvejrsdag. Det var den dag søværnet strøg kommandoen på Langelandsfort. En epoke var slut. Det var gået meget hurtigt til sidst. Længe havde fortets lukning været varslet, og folk var næsten holdt op med at tro det ville lukke, men direktoratet for udlændinge manglede desperat plads til krigsflygtninge fra det borgerkrigshærgede Jugoslavien og havde i den forbindelse fået øje på anvendelige militære anlæg. Det var fortets kaserne som var anvendelig til flygtningecenter for omkring 300 flygtninge. I marts måned var et hektisk arbejde med at tømme kasernen for inventar gennemført. Madrasser, senge, stole, borde, værktøj, mobile luftværnskanoner, selv de gamle forladerkanoner på gårdspladsen skulle fjernes. Alt der bare lugtede af krig og militær skulle væk.

Den 6. april var oprydningsarbejdet slut og kl. 12 havde fortets 19 mands besætning og dets civile ansatte taget opstilling i kasernegården. I baggrunden stod en række hjemmeværnsfolk og andre militære som havde haft tilknytning til fortet. Orlogskaptajn Hans Eggert Sørensen holdt en kort tale, hvorefter flaget blev halet ned. En betydningsfuld arbejdsplads på Langeland - en overgang øens største - var ophørt et halvt år før sin 40-års fødselsdag.

 
     
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
 

Til toppen