top

 
     
     
 

Het Fort wordt gebouwd

 
 

Terug naar de homepage

 
 

Terug naar "Geschiedenis van het Fort"

 
     
   
     
  In het kader van de modernisering van de Deense Marine na de Tweede Wereldoorlog, werd besloten twee nieuwe kustverdedigingsinrichtingen te bouwen: Het Stevnsfort moest het Zuidelijke deel van de Øresund controleren, het Langelandsfort de Langelandsbelt. Hiertoe werd in het Zuiden van Langeland het 90 ha. grote landgoed Holmegǻrd gekocht. De reeds aanwezige gebouwen werden tot kazerne omgebouwd. De gebouwendienst van de Deense strijdkrachten was verantwoordelijk voor de planning.

In geval van oorlog had het fort twee taken:

§  Verhinderen dat vijandelijke vlooteenheden (zo heette dat officieel) in de Grote Belt zouden binnendringen

§  Het bewaken van de eigen mijnenvelden in het Zuidelijke deel van de Grote Belt.

Er werden 14 grote gebouwen uit gewapend beton gebouwd:

4 kanonopstellingen met daaronder gelegen bemanningsonderkomens en munitiedepots;

2 bunkers voor machinekamers met dieselgeneratoren voor de noodstroomvoorziening;

1 commando- en vuurleidingbunker;

6 luchtdoel- en verdedigingsbunkers met vuurleidingtoren, inclusief bemanningsonderkomens en munitiedepots.

1 vooruitgeschoven vuurleidingbunker aan de kust ten oosten van het fort.

 
De munitieopslagplaatsen en –transportwegen werden tegen brand beveiligd, de operatie- en commandocentrale werden beschermd tegen het binnendringen van gas. In de machinebunkers werden alarminstallaties geïnstalleerd, die radioactieve straling aantoonden. Alle bunkers werden van pantserdeuren voorzien en bij de ingangen werden schietgaten ingebouwd. Naar toenmalige begrippen was de vesting tegen beschieting vanaf de Langelandsbelt en tegen luchtaanvallen beveiligd.

Op 15 september 1953 werd het fort in dienst gesteld. De bouwwerkzaamheden waren echter pas in augustus 1954 gereed.

  

 

Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van het fort werd een brochure uitgegeven. Aangezien daarin veel foto’s van de bouw van het fort staan, wordt het hieronder weergeg

 

 
 

Uittreksel uit de biografie van afdelingsingenieur b.d. bij de gebouwendienst van de Strijdkrachten Gerner Gottschalck-Andersens

 
     
 

Op 22 maart 1952 werd de eerste spade door admiraal Dahl, Graaf Kaj Ahlefeldt-Laurvig en Ir. Lehrmann gestoken. De graaf had de admiraal met zijn gevolg uitgenodigd om op slot Tranekær te overnachten. “Er is de laatste 300 jaar op Langeland op militair gebied niets gebeurd, waar mijn familie niet bij betrokken was”, deelde hij mede.

Admiraal Dahl hield er nauwkeurig toezicht op dat met recente oorlogservaringen rekening werd gehouden, bij voorbeeld met beveiliging tegen steekvlammen bij de munitieopslagplaatsen en munitie transportwegen, zoals de ervaringen aan boord van het slagschip HMS Hood hadden geleerd. De munitieliften van de vier open geschuts- opstellingen werden met 30 cm dikke gietijzeren pantserobservatiekoepels uitgerust.

 
     
 

Foto’s van de kazerne tijdens de verbouwing

 
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Naar de top