top  
     
     
  Fortet åbner som museum  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til Fortets historie

 
     
   
     
     
 

Røde kors rykkede ind på kasernen, men hvad skulle der blive af de militære anlæg ? Ja meningen var at de skulle tømmes for udrustning og inventar og derefter skulle de nedbrydes. Nedbrydning af et fort er jo en kostbar affære - betonfundamenter i flere meters dybde skulle fjernes - og måske for at spare penge lod forsvarskommandoen en dør stå på klem for en delvis bevarelse af fortet. Den dør fik Sydlangelands nyvalgte borgmester Knud Gether hurtigt åbnet på vid gab. Han havde selv gjort tjeneste på fortet og ønskede hele anlægget bevaret som et museum. Som i enhver god handel var der fordele for begge parter. Forsvaret håbede at spare nogle penge samt at bevare et militært anlæg af historisk betydning og Sydlangeland Kommune ønskede en turistseværdighed. Regnestykket ville gå op, hvis nogle af de millioner, som en nedbrydning af fortet ville koste i stedet for blev brugt til at bevare det og indrette det til museum. Forsvarsministeriet, Miljøministeriet, d.v.s. Statsskovvæsnet, som ønskede at overtage naturområderne samt Sydlangeland Kommune begyndte forhandlingerne. Men der skulle gå flere år før sagen kom i orden.

Allerede i starten af 1994 blev Langelands Museum præsenteret for forslaget om at gøre fortet til museum. Der var nogen skepsis overfor den idé. Der var ingen militære samlinger i museet, og Langeland havde ikke siden napoleonskrigene haft krigen på klods hold. Langelandsfort var for mange et lukket og hemmelighedsfuldt sted. Imidlertid blev museets ansatte allerede ved første besøg klar over at der her var tale om et militært anlæg af historisk værdi. Museet udarbejdede derfor i samarbejde med Sydlangeland Kommune en skitse til hvordan fortet kunne blive museum. Hovedsynspunkterne var i korthed:

1)  Fortet skulle betragtes som et bevaringsværdigt militært monument fra 1953 - den sidste danske søbefæstning.
2)  Museet skulle fremtræde så autentisk som muligt - d.v.s. tekster m.v. måtte ikke forstyrre helhedsindtrykket.
3)  Det ville være nødvendigt at se kanonerne i en større sammenhæng - at lave en udstilling med temaet den kolde krig.

Der skule flere års forhandlinger til mellem Miljøministeriet, Forsvarsministeriet og Sydlangeland Kommune før der i februar 1997 blev givet grønt lys og tilsagn om penge. Efter et anstrengende kapløb med tiden kunne museet åbnes den 16. juni - en dejlig solskinsdag - under festlige former med salutering, tale af kulturministeren og musik fra Søværnets Tambourkorps. To repræsentanter fra Det centrale Marinemuseum i Skt. Petersborg overbragte gaver og hilsner fra øst. Fortet var kommet på museum.            

Et stort og hidtil tophemmeligt område blev herved åbnet for offentligheden.

Under den kolde krig stod Langelandsfortet for overvågningen af den vestlige Østersø, og fortets øverstbefalende havde den militære kommando i området. Fortet blev opført i 1953 og nedlagdes i 1993. I dag er hele fortet en afdeling af Langelands Museum.

I en af de mange bunkere er der indrettet en udstilling, og der vises her en film af 20 min. varighed. Den fortæller om "Den kolde Krig" og om Cuba-krisen, og her fortælles det bl. a., at det var fra Langelandsfortet, man observerede russiske handelsskibe lastet med krigsmateriel på vej til Cuba - og det var først og fremmest herfra meldingen om, at skibene var vendt om og sejlede tilbage til Østersøen, fremkom. 

Drenge i alle aldre elsker at stå ved de store 150 mm kanoner, og det er spændende for både voksne og børn at komme ned i kanonbunkerne med deres trange mandskabsrum, oplagrede granater og andet grej.

På fortet er udstillet et jagerfly fra hver side af den kolde krig - et sovjetisk bygget MIG 23 fra det polske flyvevåben som er museets ejendom, og et svenskbygget Draken, som har været i dansk tjeneste, udlånt fra Flyvevåbnets Historiske Samling.

I 2006 åbnedes den sidste danske u-båd SPRINGEREN og minestrygeren ASKØ på museet. På grund af Søværnets og Marinehjemmeværnets samarbejde med museet, og store donationer fra fonde, er det lykkedes at udstille de to spændende orlogsskibe på Museum Langelandsfort. SPRINGEREN blev bygget i Tyskland i 1965 og kom i norsk tjeneste, og siden solgt til Danmark. ASKØ er bygget i Holbæk i 1941, og har i sin sidste aktive periode gjort  tjeneste i Marinehjemmeværnet.

Der kan læses mere om udstillingerne  på Museum Langelandsfort i bogen "Fortet og den kolde krig" af Ole Mortensøn.

Museum Langelandsfort ligger i et enestående naturområde, som ellers har været lukket land for civilister. Der er uberørt mose og nyplantet skov midt i et fugletræksområde. Samtidig er der en fantastisk flot udsigt ud over Østersøen og Langelandsbælt.

Medbragt mad kan nydes ved bordene i området samt i og ved indgangsbygningen, hvor der også sælges drikkevarer, is og slik. Gode parkeringsforhold for cykler, biler og busser. Kørestol og trækvogn kan lånes på stedet. I tilfælde af regnvejr kan der også lånes en paraply. Der er handicaptoilet og puslefaciliteter.

 

 
 

Til toppen