top  
     
     
  Dronningebesøget på Koldkrigsmuseum Langelandsfort  
 

Tilbage tilforsiden

 
 

Tilbage til "Prakt. oplysn."

 
     
     
   
     
  Museumsdirektør Peer Henrik Hansen viser Dronningen med følge rundt på fortet.  
     
     
   
     
  Dronningens besøg på Koldkrigsmuseum Langelandsfort begyndte med en velkomst af Museumsdirektør Peer Henrik Hansen, som derefter viste Dronningen ned i Operationsbunkeren, hvor Leo Rasmussen, som tidligere har gjort tjeneste i o-rummet og senere som flotillechef i marinehjemmeværnet har haft tæt kontakt til o-rummet, viste rundt og forklarede procedurene i overvågningen af farvande og luftrum i Storebælt og den Vestlige Østersø.

Dronningen var derefter i bil rundt og bese fortet med alle dets kanoner, skibe og flyvemaskiner. Dronningen gjorde herunder stop ved den tidligere ammunitionsbunker som bl.a. rummede Danmarks Radios nødstudie. Her demonstrerede Leif Lønsmann, ansat ved Danmarks Radio, nødstudiets funktion og virkemåde.

 
       
       
   
       
  Dronningen på vej ned under jorden til til operationsbunkeren. Tidligere Oversergent på fortet og tidligere medlem af Marinens Frømandskorps Filip Nielsen fortæller Dronningen om sine oplevelser i forsvaret.  
     
     
     
     
 

Til toppen