top      
             
      Bøger til salg i butikken      
 

Tilbage til forsiden

           
 

Tilbage til Prakt. oplysn.

           
               
 

Zurück zum "Auskunft"

           
 

Return to "Practical Info"

           
 

Terug naar "Praktische Informatie" 

           
               
               
               
    Sprog           
  Peer Henrik Hansen
Frømænd
Det første dusin

I sommeren 1957
slap en gruppe unge mænd gennem nåleøjet til Danmarks første eliteenhed, valgt ud til intensiv træning på en forfalden feriekoloni ved Isefjorden. Foran dem ventede det hårdeste år af deres liv. Med stroppeture i åbent hav, iskolde dyk, nærkamp med næverne og guerillatræning - prøvelse på prøvelse, dag og nat, til de svageste faldt fra, og de hårdeste stod tilbage: De mænd der var "frøer". Frømandskorpsets første dusin.

Frømænd er en fortælling om de sejeste soldater, Danmark havde under den kolde krig. Gennem samtaler med tre af de første frømænd og adgang til et unikt og hidtil upubliceret billedmateriale tegner historiker Peer Henrik Hansen et levende potræt af Frømandskorpset, som det blev til, og som det var tænkt: Som en lille, hærdet kommandostyrke, trænet til hemmelige infiltrationer på den dystre side af jerntæppet.

Pris: DKK 198.-
 
         
  Søren Nørby
Narhvalen og Nordkaperen
De sidste danskbyggede ubåde

De to ubåde af Narhvalenklassen, Narhvalen og Nordkaperen,markerer på mange måder højdepunktet af det danske ubådsvåben. Med deres ringe størrelse, moderne maskineri, imponerende våbenlast og lange patruljetid var de skræddersyet til operationer i Østersøen. At de så tilmed var de sidste orlogsskibe bygget på Orlogsværftet, gør kun deres historie mere interessant.
Denne bog beskriver de to bådes historie fra tilblivelsen under Den Kolde Krig til deres udfasning næsten 40 år senere. Undervejs fortælles om maskineri, sensorer, våben, livet om bord, samt ikke mindst hvordan ubådene ville blive brugt i forsvaret af Danmark, hvis Den Kolde Krig var blevet varm.
Blandt bidragsyderneer en række forhenværende ubådschefer, der giver deres personlige beretninger om deres tid i de to ubåde

Pris: DKK 300.-
 
         
  Jens Ole Christensen
Hjemmeværnet
Historien om det folkelige forsvar

Hjemmeværnet er en frivillig, militær organisation og en del af det danske forsvar. Men det er også en folkelig bevægelse, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning, der ved siden af civile job får en militær uddannelse, og stiller sig til rådighed for forsvaret og for samfundsopgaver.
I denne bog fortælles hjemmeværnets historie for første gang i sin helhed.
Hjemmeværnets betydning - og generelle position - har forandret sig i takt med skiftende trusselsbille-der og samfundstendenser. Organisationen har rod i modstandsbevægelsen, som voksede frem under besættelsen og fremtvang et brud med den hidtil førte politik og med det danske småstatskompleks.

Pris: DKK 350.-

 
               
 

Peer Henrik Hansen
BERLIN og den kolde krig.

Over 130 mennesker mistede livet i forsøget på at komme fra den ene del af Berlin til den anden. Det var dengang, hvor der var kold krig. Berlin lå i midten af det hele. I midten af Europa og midt mellem Øst og Vest. I midten af DDR og midt i den kolde krig.
Fra 1945 og frëm til Tysklands genforening i 1990 var den delte by Berlin stedet, hvor man kunne aflæse stemningen mellem Øst og West. Var verden i krise, kunne det som oftest ses i Berlin, og flere gange var Berlin krisens midtpunket. Luftbro, den store grå mur,og kampvognene i gaderne var en del af den kolde krigs hverdag i Berlin.
På trods af dette kom mennesker fra nær og fjern for at besøge den delte by og opleve både Øst- og Vestberlin. Også danskere. Nogle som turister, andre i embedets medfør.

Pris: DKK 249.-

 
               
               
               
    Peer Henrik Hansen
LANGELANDSFORT. Knytnæven mod øst - fra kampanlæg til national seværdighed.

Fortet blev en vigtig brik i spillet mellem Danmark og de øvrige vestlige allierede om, hvordan Østersøen skulle spærres og hvordan Danmark skulle undsættes, når krigen kom. Denne bog fortæller historien om fortets baggrund og tilblivelse, om samspillet mellem et fort, dets besætning og lokalbefolkningen samt de mange sjove og spændende fortællinger, der følger i kølvandet på placeringen af en militærinstallation midt i lille lokalsamfund. Fortællingerne får liv via tidligere tjennestegørende og samtidige aktører, som alle bidrager med deres personlige vinkel og sætter det militære anlæg ind i en kulturhistorisk sammenhæng.
Dette er en bog, som i genkendelsens skær bør læses af alle, som har gjort tjeneste på Langelandsfortet. Bogen har mange fotos fra tiden - også mange ikke tidligere udgivne.

Pris: DKK 129,-   Pris: DKK 98,-

 
 

 

           
               
               
  Peer Henrik Hansen
På Afgrundens Rand

Pensioneret generalløjtnant Kjeld G.H. Hillingsø skriver i bogens forord om det hektiske efterår i 1962, hvor han som ung premierløjtnant fik Cuba-krisen tæt ind på livet. Den kolde krigs alvor gik op for alle i slutningen af oktober 1962, men det er først nu, 50 år efter krisens fredelige afslutning, at det står klart, hvor alvorlig krisen var, og hvor tæt det var på at gå galt. Dette er ikke bare fortællingen om den storpolitiske styrkeprøve mellem USA og Sovjetunionen, men også historien om efterretningernes kappestrid og småstaten Danmarks beskedne rolle i den kolde krigs farligste sammenstød mellem Øst og Vest.

Pris: DKK 198.-

 
               
               
               
 Ole Mortensøn
Fortet og den kolde krig

Dette katalog om Langelandsfort er et utraditionelt forsøg på at beskrive et militært anlæg – såvel på Langeland som i Danmark og i den storpolitiske verden. Derved er historien om fortet blevet et tidsbillede.
 

PRIS: DKK 48,- 

 
               
               
     
 
 

 


Poul Holt Pedersen & Karsten Pedersen.
Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST - regeringens og kongehusets atombunker.

Gemt bag et anonymt udseende hus med have, garage og flagstang findes indgangen til et af de største og dyreste bygningsværker i Danmark.
Skjult for offentligheden og landets fjender opførte de danske myndigheder i 1960´erne en bunker, som skulle rumme regeringen, kongehuset, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministrationen under 3. verdenskrig.
Anlægget - kaldet REGAN VEST - er dybt begravet 60 meter under jorden i Nordjylland. Konstruktionen indeholder næsten to kilometer gange, tunneler og skakter samt 160 rum til 350 personer. Det er bygget til at kunne klare en atomkrig, rumme forsyninger til adskillige ugers ophold, har egen vand- og elforsyning, hospital, radiostation og konferencefatiliteter.
 Med udgangspunkt i REGAN VEST fortælles for første gang den samlede historie om hvorfra og hvordan regeringen, civilregionerne og kommunerne kunne føre Danmark gennem en national krise eller 3. verdenskrig.
Bogen er endvidere fyldt med anekdoter om f.eks. et hemmeligholdt dødsfald, inspektionsbesøg af dronningen, statsministerens dommedagstale, øvelser i at bemyndige brug af atombomber samt historien om manden, der i alle årene løj om sin arbejdsplads.
End ikke familien måtte vide noget...

PRIS: DKK 298.-

 
               
               
               
 

Trond S. Paulsen
ISKOLD KRIG. En norsk efterretningsagent bag Jerntæppet.

Iskold krig er en dramatisk og opsigtsvækkende beretning fra den Kolde Krig i 1970érne. Hovedpersonen er en norsk efterretningsagent, som i bogen kaldes Hoel. Norske myndigheder hævder frem til i dag, at efter 1954 blev norske agenter ikke sendt ind i Sovjetunionen. Iskold Krig fortæller imidlertid en anden historie. Som i en krigsdagbog kan læseren følge operationerne i detaljer først i den omfattende planlægningsfase, og derefter time for time under selve gennemførelsen, hvor opgaverne drejer sig om at finde frem til militærinstallationer eller finde og dokumentere nye våbensystemer. Bogen skildrer en ekstrem hård og krævende tjeneste.
Operationsområderne lå i flere lande bag Jerntæppet. Opgaverne var livsfarlige og skulle uanset resultaterne holdes hemmelige for altid. Hvis Hoel blev taget under sine operationer, ville norske myndigheder have benægtet ethvert kendskab til ham. Han indgik i en hemmelig krigsplanlægning, og bogen beretter yderligere om, hvorledes norsk militærpersonel blev udvalgt, uddannet og løbende trænet til indsats inde på fjendens område i en krigssituation. Det var disse egenskaber, som også kunne udnyttes i offentlig efterretningsvirksomhed.
Hoel medvirkede endvidere i en hidtil ukendt transport af ammunition fra et norsk beredskabslager til Israel under Yom Kippur-krigen  - stik imod den erklærede norske politik.

PRIS: DKK 295.-

 
               
               
 


Jens Andersen
Der Atlantikwall - von Agger bis Bulbjerg

Die Festung Hanstholm ist Nordeuropas grösstes Festungswerk aus dem zweiten Weltkrieg. Nicht nur die heutige Ortschaft Hanstholm ist von den vielen Militäranlagen geprägt, auch an der Küstenstrecke von Agger bis Bulbjerg sind die vielen Stellungen der Festung Hanstholm, wie beispielsweise Heeresküstenbatterien, Radarstationen, Peilstände und andere militärtechnische Installationen, unübersehbare Zeugen der Vergangenheit, die einst als Stützpunkte der grossen Marinebatterien bei Hanstholm angelegt worden waren. Das Buch ist reich mit Fotos und Kartenmateral illustriert, ein Teil davon wird erstmalig veröffentlicht.
 

PRIS: DKK 125,-

Teil davon wird erstmalig veröffentlicht.
 

Udsolgt på dansk.

 
               
               
 


Niels Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen, Peter S. Smith
Dänische Arbeitskraft - Deutsche Befestigungsanlagen.

Mit Recht können die Befestigungsarbeiten der Deutschen in Dänemark 1940-1945 als der grösste Anlagenbau in der Geschichte Dänemarks bezeichnet werden. Ungefähr hunderttausend dänische Arbeiter waren während der Besatzungsjahre am Bau von Bunkern, Artilleriestellungen und Radarstationen entlang der jütischen Westküste sowie Panzergräben und Flugplätzen im Inland beteiligt. Arbeiter aus allen Teilen Dänemarks und den verschiedensten Branchen kamen, um in dieser Krisenzeit eine sichere und gutbezahlte Anstellung zu finden. Die Mehrzahl von ihnen entschied sich für die Wehrmachtsbaustellen wegen der relativ hohen Löhne und nicht, um die Deutschen zu unterstützen. Von nationalsozialistischer Seite versuchte man, die Arbeit zu infiltrieren und Anhänger zu gewinnen. Aber auch die Widerstandsbewegung hatte
ihre Agenten und Saboteure.

PRIS: DKK 125,- 

 
 

Udsolgt på dansk.

           
               
               
 
Vibeke B. Ebert
Der Atlantikwall von Nymindegab bis Skallingen

Während der Besetzung Dänemarks in den Jahren 1940-45 errichtete die deutsche  Wehrmacht eine Menge befestigter Stellungen längs der Jütlandischen Westküste. Diese waren ein Teil vom "Atlantikwall", ein umfassendes Verteidigungssystem, das eine allierten Invasionsversuch in das von Deutschen besetzten Land stoppen sollte. Viele Anlagen stehen noch jetzt, und es gibt in den letzten Jahren ein steigendes Interesse an der Geschichte ihrer Errichtung. Durch ein ausführliches Bild- und Textmaterial wird hier ein Teil des "Atlantikwalls", der zwischen Nymindegab und Skallingen in Westjütland errichtet wurde, dargestellt. Es wurde im Laufe der fünf Jahre, welche die Besetzung dauerte, eines der am stärksten befestigten Gebiete in Dänemark mit Küstenbatterien und Radaranlagen, hierunter "Tirpitz Stellungen" die jetzt als Museum eingerichtet sind.

PRIS: DKK 125,-

 
 

Udsolgt på dansk.

           
               
               
  Langelands Museum and the Initiative Group

The main objective of the Initiative is to strenghten the mutual understanding between the countries around the Baltic Sea through exhange the information concerning recent history, not least the understanding as between the former Soviet countries and other countries. The idea of thes Initiative is that informative activities should be carried out from historically valuable sites on which events took place - "it happened here" - supplementgary to information  from books, TV and films.
PRIS: DKK. 50,-
Ved køb af begge bøger DKK 80.- ialt

 
               
               
               
  Langelands Museum and the Initiative Group

The main objective of the Initiative is to strenghten the mutual understanding between the countries around the Baltic Sea through exhange the information concerning recent history, not least the understanding as between the former Soviet countries and other countries. The idea of thes Initiative is that informative activities should be carried out from historically valuable sites on which events took place - "it happened here" - supplementgary to information  from books, TV and films.


 

Pris: DKK 50.-
Ved køb af begge bøger DKK 80.- ialt

 
               
               
               
  This book is produced in cooperation between Øhavsmuseet and the Baltic Initiative and Network.
Traces of the COLD WAR PERIOD.

The main objective of this book is to strengthen mutual understanding between neighbouring countries around the Baltic Sea through an exchanges of information on their recent history, not least an understandin between the former Soviet countries (and their satellite states) and the western countries. The idea is that history should be told from the historically valuablen sites at which histoic events took place.
So plan a trip to your naighbouring contries and visit the sites and museums that offer information on the region's recent history and experience the historic atmosphere that can be found at the sites.

Pris: DKK 50.-

 
               
               
               
 

Dømt for spionage

Dansk koldkrigslitteratur har hidtil været domineret af teoretiske analyser af en krig mellem to supermagter der aldrig blev varm. For første gang foreligger der i nærværende bog en særdeles nærværende førstehåndhånds vidneberetning på dansk om et menneskes - en dansk statsborgers - helt konkrete møde med et totalitært system, således som det udfoldede sig i efterkrigstidens Polen.

 

Pris: DKK 150,-

 
               
               
               
  W.L.White med introduktion af Bent Jensen.

Da Nazityskland i sommeren 1941 overfaldt Sovjetunionen, troede Hitler, at han ville vinde endnu  en lynkrigssejr. Men virkeligheden blev anderledes. Selv om Sovjetunionen var splittet efter Stalins udrensninger og forarmet og udsultet efter tvangskollektiviseringen, kæmpede det store land sig  langsomt frem til sejren i Anden Verdenskrig.
Denne bog er en utrolig øjenvidneskildring fra Sovjetunionen i sommeren 1944, hvor bogens forfatter rejste gennem det enorme land på kryds og tværs. Derved får læseren et forbløffende og meget nærværende indblik i et af verdens mest tillukkede samfund midt under Anden Verdenskrig.
Bogen skildrer tyske luftangre, fabrikker der i hast er flyttet tusindvis af kilometer og den omfattende amerikanske væbenhjælp. Men ikke ,indst giver et dybt indblik i det jerngreb, som Stalin holdt den sovjettiske befolkning i.

Pris: DKK 349.-

 
               
               
               
  Flemming Moberg.
Kanonbådskrigen 1807-1814.

Der er skrevet meget om hvordan flåden klarede sig under denne krig, og om hvordan det gik med landstyrkerne på den tid. Der har dog manglet beretninger om hvordan de mange skanser og batterier, der blev etableret ved de danske kyster, og de danske rokanonfartøjer, fungerede sammen. Episoder fra de 7 år krigen varede, er her forsøgt samlet - både når det gælder operationerne til søs og forsvaret på kysterne - og de skulle gerne belyse lidt af det samarbejde, der var mellem flådens folk og kystens forsvarere.


Pris: DKK 140,-

 
               
               
               
  Frede Asgaard
Klaksvig-striden I

Jeg er sikker på, at mange historikere har ønsket at "tage hul på" Klaksvig-striden. Emnet er en af de mest dramatiske episoder i såvel Færøernes som Danmarks efterkrigshistorie. Striden har siden påvirket holdningerne Færøerne-Danmark på forskellig vis, og begivenhederne kan stadig sætte sindene i bevægelse. Hvem gjorde hvad og hvorfor?

 

DKK DKK 50.- (samlet 1 og 2)

 
               
               
               
  Frede Asgaard
Klaksvig-striden II

Man skal ikke grave dybt i de mange avisudklip fra Klaksvig-stridighederne, før man støder på begrebet "Lægestrid". Nuvel, sådan ser det også ud på overfladen, men under denne fernis, kan man kalde striden alt muligt andet. Knægtelse af lokal medbestemmelse, oprør, bureaukrati eller den danske imperialismes svanesang.

 


Pris DKK 50.-  (samlet 1 og 2)

 
               
               
               
  Iben Bjørnsson
AIC, Arbejderbevægelsens Informations Central.

Rygter og spekulation omgærder propaganda- og efterretningsorganisationen AIC. Bag forkortelsen stod Arbejderbevægelsens Informationscentral, en stærkt antikommunistisk organisation, som Socialdemokratiet og LO drev. I mange år har mistanken naget om, at Socialdemokratiet brugte AIC til en hemmelig krig mod partiets hovedmodstander, Danmarks Kommunistiske Parti.
Iben Bjørnsson fortæller i denne bog for første gang hele historien om AIC, om dens arbejde og kontakter til efterretningstjenesterne og til udlandet.
Værket modtog Arbejderhistorieprisen i 2008.

Pris DKK 50.-

 
               
               
               
  Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen.
Arbejdernes historie i Danmark 1800 - 2000.

Danskerne er en nation af lønarbejdere. Sammenlignet med andre lande, er en meget stor del af danskerne erhvervsaktive, og 9 ud af 10 er lønmodtagere. Arbejdet fylder ofte meget i vores hverdag: i dag som regel mindst 7,5 timer om dagen, tidligere 10-12 timer.
Arbejdet har også været udgangspunkt for mange sociale og politiske bevægelser og forandringer. Danmark har længe været et af de lande i verden, hvor relativt flest mennesker er medlem af en fagforening. Arbejderbevægelsen har været den drivende kraft i skabelsen af et velfærdssamfund, som i en global sammenhæng er ganske enestående.
På trods af disse kendsgerninger fylder arbejdslvet - og alt det det har ført med sig - ofte forbløffende lidt, når der skrives Danmarkshistorie.

Pris DKK 50.-

 
               
               
               
  Thonas Wegener Friis
Den nye nabo

I 1949 dukkede en ny stat op syd for Lolland/Falster. Det kommunistiske DDR kom til at spille en vigtig rolle for Danmark under den Kolde Krig. Denne bog analyserer det tidligere Østtysklands forhold til Danmark i 1950-erne.
Det var en tid med klare trusselsbilleder. For østtyskerne  var Danmark en af fjenderne i den globale systemkonflikt. Men samtidig var danskerne også mål for en målrettet udenrigspolitik. DDR-ledelsen håbede at overbevise offentligheden og politikerne i Danmark om, at de skulle anerkende deres nye nabo.
Denne historie handler om de to landes praktiske samkvem, om små diplomatiske kneb og store sikkerhedspolitiske overvejelser.
Da berlinmuren faldt, åbnede det forenede Tyskland for DDRs arkiver. Det gav nye muligheder for historieskrivningen. Ud fra det tidligere hemmelig stemplede kildemateriale er det i dag muligt at dokumentere de overvejelser og betragtninger, som østtyske politikere, embedsmænd og militære analytikere gjorde sig om Danmark.

Pris DKK 50.-

 
               
               
               
  Knud Holt Nielsen
Giv mig de rene og ranke

Giv mig de rene og ranke fortæller historien om Danmmarks Kommuniske Ungdom (DKU) igennem tre årtier præget af opbrud.
I et Danmark præget af den kolde krig i storpolitikken og udviklingen af velfærdsstaten i indenrigspolitiken foregik der en markant venstreorientering blandt de unge. Nye politiske bevægelser mod blandt andet atomoprustning, Vietnamkrig og for bedre uddannelsesvilkår prægede den politiske dagsorden og var ned til  
at omforme det politiske verdensbillede hos mange unge - lærlinge, elever som studerende.
Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) spillede en central rolle i mange af disse bevægelser, men var samtidig en integreret del af den kommunistiske verdensbevægelse, tæt knyttet til Sovjetunionen. Men bogen er mere end blot historien om en organisation, den giver et indgående billede af den unge venstrefløjs udvikling igennem tre årtier, hvor det danske samfund forandrede sig grundlæggende.

Pris DKK 50.- 

 
               
               
               
 

Søren Nielsen-Man
Kurs mod demokrati

Demokrati og kommunisme. To nøgleord i det 20. århundrede. Det første fremstår næsten overalt som et plusord. Det sidste fremstår som det modsatte. Men hvad var egentlig kommunismens oprindelige demokratisyn? Og hvordan forvaltede, eller måske udviklede, et vesteuropæisk Sovjetorienteret kommunistparti som Danmarks Kommunistiske Parti dette demokratisyn, i tiden fra partiets fødsel og frem til den kolde krig?. Var de danske kommunister først og sidst, slet og ret, antidemokrater? Eller skete der reelle bevægelser i demokrat- og frihedsopfattelsen, fandtes der et demokratisk potentiale i den danske partikommunisme?
Disse spørgsmål er hovedemnet for denne arkiv- og kildebaserede bog.

Pris DKK 200.-

 
               
               
               
 

Peter Bogason
Søværnet under den kolde krig.

Hvordan foregik Søværnets genoprustning fra 1945 til afslutningen af den kolde krig i 1989? Hvad var behovene for Danmarks forsvar ifølge NATO, og ville de danske politikere betale regningen? Hvor skulle minefelterne placeres? Hvor og hvornår skulle torpedobådene sættes ind? Hvorfor fik vi ikke flere fregatter? Hvad var ubådenes rolle. Hvad var operation HURRICANE? Det er en kompliceret historie: om den teknologiske udvikling fra radar til elektronisk krigsførelse, om politisk uvilje til at følge de militære ønsker, om samarbejdet med Vesttyskland, og om hvordan Søværnet måtte tilpasse sig og få det bedst mulige ud af knappe ressourcer. Bogen fortæller historien ud fra hidtil hemmelige dokumenter, krydret med "gode historier" fra deltagerne i den kolde krig, både fra NATO og Warszawapagten.

Pris DKK  Midlertidigt udgået

 
               
               
               
  Christian Ries - en mand af ære.
Jens-Ole Bach Nielsen

Jeg er ved et tilfælde kommet i kontakt med frk. Esja Ries, der er datter af orlogskaptajn Christian Ries, der kom så ulykkeligt af dage i 1941.
 
Esja Ries ligger inde med et helt unikt materiale om og fra sin far. Efter at have gennemgået det meget omfangsrige materiale af dokumenter samt billeder, blev det klart at Christian Ries ikke var en helt almindelig person, hvilket det meste af hans korte liv bar præg af.

Pris DKK 50.-

 
               
               
               
   

Forventningens glæde, øjeblikkets rus og mindernes vemodighed og velvære hører med til et velkomment besøg. Det samme gør billeder af højdepunkter og oplevelser. Genoplev i ord og et hav af billeder H.M.Dronningens officielle besøg med kongeskibet Dannebropg på Langeland i de historisk solrige septemberdage 2016.

 

 

Pris DKK 50,-

 
               
               
  Fra kold krig til internationalt engagement.
Søværnets korvetter af Niels Juel-klassen 1979-2009.
Søren Nørby, Henrik Muusfeldt, Jens A.M.Ludvigsen, Bent Sloth Larsen og Bent Hansen

Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskjold er det danske Søværns historie fra den kolde krig og frem til dagens globale indsats.
Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til Søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til at optræde som Søværnets og Danmarks repræsentant i NATO og på internationale operationer langt fra de danske farvande, som de oprindeligt var bygget til at beskytte.
Som enestående i Søværnets nyere historie kom korvetterne også i krig. To gange var Olfert Fischer i den Persiske Golf for at forsvare danske interesser - med våbenmagt om nødvendigt. Korvetternes våben blev aldrig affyret i vrede, men man var klar til at være klar og repræsenterede på denne måde på fornemste vis Søværnets traditioner.
Denne bog beskriver de tre skibes historie  fra tilblivelsen under den kolde krig til deres udfasning 30 år senere. Undervejs fortælles om maskineri, sensorer, våben, livet om bord samt ikke mindst de tre korvetters karriere i Søværnet.
Bogen indeholder mere end 200 fotografier og illustrationer, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

Pris DKK 300.-

 
               
               
               
  For flaget og Danmark
Søværnet dag for dag gennem 500 år.
Søren Nørby og Jakob Seerup

Slaget på Reden 2. april 1801, Sejren i Køge Bugt 1. juli 1977, Bombardementet af København og tabet af flåden i 1807, sejren ved Helgoland 9. maj 1864, flådens sænkning 29. august 1943, antipirateri-operationer ved Afrika i 2008. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag.
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i 2010 markere 500-året for dets grundlæggelse. Søværnet er også det mest traditionsrige værn, og historierne om flådens mange sejre og nederlag har altid spillet en centyral rolle i flådens virke og været et centralt element i skabelsen af Søværnets helt særlige identitet.
Her gennemgår marinehistorikerne Søren Nørby og Jakob Seerup flådens historie, dag for dag, og bogen giver alle med interesse for Søværnets - og Danmarks - historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.
For flaget og Danmark - Søværnet dag for dag gennem 500 år er gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Chefen for Marinestaben, Kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet fororet.

Pris DKK 300.-

 
               
               
               
   

 

 

 

 


Pris DKK 98.-

 
               
               
               
               
  Til toppen            
               
               
               

Støtteforeningen