Korea-krigen > Warszawa-pagten > Østersøen
 
  ForsidenDen Kolde KrigLangelandsfortet under den Kolde KrigBilledgalleri over fortcheferLitteraturforslagMuseets egen hjemmeside

 

 

Fakta: Østersøen er verdens største fjord. Den opdeles oftest i syv hovedområder:
  • Botniske bugt
  • Botniske hav
  • Bælterne (Lillebælt, Storebælt, Øresund)
  • Finske bugt
  • Kattegat
  • Rigabugten
  • (Baltic Proper)

Den grænser i vest til Danmark og Sverige, i øst til Finland, Rusland og de tre baltiske lande, i syd til Polen og Tyskland.

Østersøen under den kolde krig: Kontrol med ind- og udsejlingen fra Østersøen, har historisk set været et ønskeligt mål for den stærkeste østersømagt. Sovjetunionen havde under den kolde krig primært to hovedgrunde til sin strategiske interesse for Østersøen. Med sovjetisk kontrol over sejladsen i Østersøen var det muligt for Sovjetunionen:

  1. At blokere eventuelle vestlige fremstød ind i Østersøen.
  2. At sikre landets egen passage til verdenshavene.

I slutningen af 1950’erne kom Sovjetunionen med forslag om neutralisering af Østersøen og en Østersøpagt. Det officielle mål var en forpligtigelse til ikke at angribe hinanden. Forslagene indeholdt også en forpligtigelse til ikke-militært samarbejde og kulturel udveksling Østersø-landene imellem. Fra dansk side blev det ikke anset for at være i landets interesse. Det ville nemlig betyde, at de NATO-allierede ikke ville være tilstede i Østersøen. Dermed ville Østersøen blive domineret af Sovjetunionen og dens allierede.

 

Museum Langelandsfortet | Vognsbjergvej 4b | 5935 Bagenkop | tlf: 62562700 | E-mail: langelandsfort@langelandkommune.dk