Weboversigt
   
  ForsidenDen Kolde KrigLangelandsfortet under den Kolde KrigBilledgalleri over fortcheferLitteraturforslagMuseets egen hjemmeside

 

Hverdagen på fortet: Det hed sig at tjenesten på Langelandsfortet var en slags straffeforanstaltning for uregerlige tjenestefolk. Men tjenesteopgaverne og forholdene var ikke værre end så mange andre steder. For nogle betød det dog eksil på baggrund af fortets isolerede beliggenhed langt fra storbyens liv.

De menige boede på den tilhørende kaserne, der lå et lille stykke væk fra selve fortet. Boligforholdene på kasernen var i starten ikke særlig bekvemmelige for de menige. De boede på seksmandskamre, der var meget små. Det var ikke muligt for alle seks at være på kamret på én gang for blandt andet at klæde om. Kamrene indeholdt en jernseng og et lille skab til hver beboer. Senere blev det til, at der kun var to mand pr. kammer.

Den daglige tjeneste startede med morgenvækning kl. 6.00. Kl. 8.00 var der mønstring, hvor alle stillede op i kasernegården, hvorefter de gik til deres gøremål. Mellem kl. 11.30 og kl. 13.00 var der frokost. Frokosten blev, ligesom de øvrige måltider indtaget i den messe, man efter sin rang tilhørte. Efter frokosten forsatte arbejdet indtil kl. 17. Senere blev det ændret, så middagspausen varede fra kl. 12-13. Arbejdet sluttede da kl. 16. Endvidere var der vagttjenesten. I 1950’erne var vagterne fordelt, således at de menige havde vagt hver anden dag. Som på skibe blev vagterne kaldet for kongens/dronningens kvarter. Vagten varede otte timer. Den kunne starte kl. 16 og slutte kl. 20. Herefter otte timers fri, hvorefter vagten startede igen kl. 4.00 og stoppede kl. 8.00. Fordi man havde haft vagten om natten, var man ikke fritaget for den almindelige vagt, der begyndte kl. 8.00.

Der var i alt syv mand på vagt ad gangen fordelt ved vagtposterne:

  • I O-rum
  • Ved Luftværnsbatteri syd
  • På Føllesbjerg
  • På Fakkebjerg
  • Ved kasernen

Uden tilladelse var måtte ingen forlade fortet eller kasernen. Ville man forlade fortet skulle man have tjenestefrihed (mindre end et døgn) eller orlov. Der kunne igennem skriftlig ansøgning opnås familie-, velfærds-, idræts- eller ferieorlov. De menige brugte derfor en del af deres fritid på kasernes opholdsstuer, hvor de spillede kort, læste og så fjernsyn.

Yderligere havde de mulighed for fritidsundervisning i dansk og matematik. Der var også en studiekreds i amatørteater, der op til jul opførte en revy i fortets spisesal for den øvrige besætning. Andre gange blev der arrangeret underholdning, musik eller foredrag. Det skete også, at biografejer Mundeling fra Lohals fremviste film. I den forbindelse blev der i 1954 vist ”Gøg og Gokke i Det vilde vesten” og ”De tre musketerer vender tilbage” i spisesalen for besætningen med gæster. Efter forevisningerne var der tradition for, at der blev budt på kakao og boller i orlogshjemmet.

 

 
 

Museum Langelandsfortet | Vognsbjergvej 4b | 5935 Bagenkop | tlf: 62562700 | E-mail: langelandsfort@langelandkommune.dk