Øvelsesskud med et af de "radikale bat-terier". Foto: Langelands Museum
ForsidenDen Kolde KrigLangelandsfortet under den Kolde KrigBilledgalleri over fortcheferLitteraturforslagMuseets egen hjemmeside

 

Fortet og naboerne: På Sydlangeland tilhørte en stor del af befolkningen partiet Det Radikale Venstre, som ikke var begejstret for militæret. Det skabte blandt andet lidt problemer mellem naboerne til fortet og fortets besætning, når der skulle skudes med kanonerne.

Klagerne førte til en længere brevveksling mellem den daværende forsvarsminister Poul Hansen (S) og formanden for Magleby Husmandsforening på vegne af naboerne. I 1962 blev det da også til et møde mellem en repræsentantgruppe for naboerne til Langelandsfortet og et par af fortets ansatte, samt en repræsentant fra Søværnskommandoen.

Naboerne var især trætte af skydningerne af tre grunde:

  1. Beskadigelse af bygningerne som følge af rystelserne fra skydningerne. Skaderne omfattede i hovedsagen knuste ruder, nedfalden understrygning og revner i lofter og vægge.
  2. Gener ved skydningerne og erstatning herfor og for tabt arbejdstid samt for forringet mælkeydelse fra køerne. Beboerne mente, at ubehaget under skydningerne var af en sådan karakter, at det berettigede dem til en godtgørelse. Tillige krævede de erstatning for den tabte arbejdstid på skydedage, hvor de ikke kunne arbejde i marken, og for køernes vedkommende for den nedsatte mælkeydelse.
  3. Værdiforringelse af ejendomme som følge af fortets placering i området.

Efterfølgende redegjorde fortchef Ole Felding for de bestræbelser, der fra Søværnets side blev gjort for at få placeret yderligere en kanon ved stranden, således at skydningerne fra de daværende kanoner kunne indskrænkes betydeligt og ulemperne derved reduceres væsentligt.

”De radikale batterier” – Løsning på nærområdets klager over fortets skydninger

Som en følge af naboerne til Langelandsfortets klager over fortets skydninger, blev der i 1962/63 bygget to strandbatterier. Strandbatterierne blev siden hen kaldet ”De radikale batterier”, da det især var de radikale medlemmer af Folketinget, heriblandt Niels Helveg Petersen, der kæmpede sagen. Strandbatterierne var to 150 mm kanoner til brug ved øvelsesskydninger. De overtog herefter funktionen som belysningskanoner i krigstid, og den forhenværende 127 mm kanonen blev nedtaget.

Mødereferat findes i Langelandsfortets arkiv ved Rigsarkivet: RA, 0320-015, Sundets Marinedistrikt, Langelandsfort, 1953-1983, A. Indgående skrivelser, 1957-1965, nr. A2. (Brev til Forsvarets bygningstjeneste d. 17. okt. 1962, nr. 610-0402.0/1133).

 

 
 

Museum Langelandsfortet | Vognsbjergvej 4b | 5935 Bagenkop | tlf: 62562700 | E-mail: langelandsfort@langelandkommune.dk