ForsidenDen Kolde KrigLangelandsfortet under den Kolde KrigBilledgalleri over fortcheferLitteraturforslagMuseets egen hjemmeside

 

 

Bruxelles-traktaten: Den 17. marts 1948 underskrev Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig og Storbritannien Bruxelles-traktaten. Traktaten anses for at være forgængeren for Atlantpagten. Traktaten etablerede Vestunionen (WEU), der var en militær alliance. Alliancen matchede ikke den sovjetiske militære styrke. Det krævede amerikansk deltagelse. Derfor begyndte forberedelsen af en ny militær alliance hurtigt efter traktatens vedtagelse. Resultatet mundede ud i den Nordatlantiske Traktat, der blev udarbejdet af den canadiske udenrigsminister Lester B. Pearson. Den blev underskrevet den 4. april 1949 i Washington DC af tolv lande, heriblandt Danmark.

Læs også:
De 12 medlemslande i 1949:
 • Belgien
 • Canada
 • Danmark
 • Frankrig
 • Holland
 • Island
 • Italien
 • Luxembourg
 • Norge
 • Portugal
 • Storbritannien
 • USA

Den Nordatlantiske Traktat (Atlantpagten): Traktaten blev underskrevet den 4. april 1949 af tolv lande, hvoraf de fem var landene fra Bruxelles-traktaten. NATO blev etableret som en kollektiv forsvarsorganisation. Ved underskrivelsen af Atlantpagten, bekræftede landene også ”deres tillid til formålene og grundsætningerne i De Forenede Nationers Pagt og deres ønske om at leve i fred med alle nationer og alle regeringer.”

Ifølge indledningen til Atlantpagten er formålet at sikre medlemslandenes ”frihed, fælles arv og civilisation, baseret på principperne om demokrati, individuel frihed og lovens herredømme”. Endvidere hedder det, at ”de [medlemslandene] er fast besluttede på at fremme stabilitet og velfærd i det Nordatlantiske område”. Af artikel seks fremgår det, at afgrænsningen af det Nordatlantiske område er ved ”området nord for Krebsens Vendekreds”, dvs. linien fra USA's sydgrænse (ved Florida) til Nordafrika.

I 1954 foreslog Sovjetunionen, at den skulle tilslutte sig NATO-alliancen, grundet et ønske om at bevare freden i Europa. NATO-landene nægtede Sovjetunionens indtrædelse, da det blev set som et østligt forsøg på at opløse alliancen indefra.

Den 9. maj 1955 tilsluttede Vesttyskland sig NATO. Norges daværende udenrigsminister Halvard Lange beskrev det som et afgørende vendepunkt i Europas historie. Som en reaktion herpå oprettede en række østeuropæiske lande den 14. maj 1955, blot fem dage efter, Warszawa-pagten.

 

Museum Langelandsfortet | Vognsbjergvej 4b | 5935 Bagenkop | tlf: 62562700 | E-mail: langelandsfort@langelandkommune.dk