Mobi

     
  MOBIL 40 MM  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til Kanonerne

 
     
   
     
 

40 mm Mk M/36 LvFa M/50 er en enkelt, håndrettet, mobil nærluftværnspjece. Kanonen er konstrueret af A/B BOFORS i årene før 1936 og fabrikeret på licens i USA. Affutagen er konstrueret i USA i årene før 1943 og fabrikeret sammesteds. Pjecen er leveret på våbenhjælpsprogrammet fra USA til Danmark til en forbedring af nærluftværnet på militære etablissementer i land. Begyndelseshastigheden er 850 m/sec, skudhastigheden 120 skud/min. og max. rækning ca. 4.300 m. Enhedspatronen har en vægt på 2.032 kg. og 1 patronknippe (4 stk.) m.holder 10.0 kg. 

 
     
 

Fortet havde 28 enheder af disse kanoner, som i krisesituationer blev placeret omkring fortet på forudvalgte steder. Alle med telefonforbindelse tilbage til fortet.

 
     
 
Det er tilladt - på eget ansvar - at de besøgende betjener den mobile 40 mm kanon.
 
 
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     
     
     
 

Til toppen