top  
     
     
  40 mm DOBBELTE  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til Kanonerne

 
     
   
     
 

Fortet var bestykket med 6 stk. dobbelte luftværnskanoner 40 mm R.K. L/60 M/1936. Luftværnskanonerne havde en effektiv rækkevidde på 2 km. mod luftmål, 4 km. mod søen og på land. Skudhastigheden var 240 skud pr. minut. Projektilvægten 1 kg. og begyndelseshastigheden var 1.000 m. sek. Mandskabet var 7 mand til hver luftværnspjece. Luftværnskanonerne blev nedtaget i 1983 og kasseret. Men et enkelt  eksemplar er atter genopstillet. (Danmarks eneste eksemplar).

Ydermere var fortet dækket af en række mobile, enkeltløbede, 40 mm luftværnskanoner.

Går man ned i luftværnsbunker Nord ad trappen og ind i en kanonbrisk, kan man se reolerne langs væggen hvor ammunitionen lå. Hylstrene blev efter skydning kastet i en særlig grav under gulvet. Kanonbesætningen var 1 højderetter, 1 sideretter 2 ladere og 2 ammunitionslangere. Ladere og langere havde utroligt travlt under en skydning. Længere nede ad trappen i bunkeren er der tre underjordiske rum. Første rum til venstre er ammunitionsrum for 40 mm granater. De blev opbevaret i blikkasser. Andet rum til venstre er i dag tomt. Her lå ildledercentralen. Den blev nedlagt i 1982 og inventaret fjernet. Til højre er mandskabsrum og ventilationsrum. Rummet har 6 køjer. Krigstidsbemandingen var 9 mand. Inden man forlader luftværnsbatteriet er det for raske og rørige gæster værd at entre op i ildledertårnet, hvorfra der er en meget fin udsigt.
 

 
     
     
   
     
   
     
   
     
 

De 2 s/h fotos er ikke fra Museum Langelandsfort men fra identiske daske opstillinger.

 
     
     
     
     
     
 

Til toppen