top  
     
     
  150 mm KANONERNE  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til kanonerne

 
   
     
     
  Fortet blev bestykket med 4 stk. kanoner 150 mm P.K.L. L/55 Model M/1930. Den originale betegnelse var 15 cm S.K. C/28 L/55. Kanonerne var monteret i affutager Küst MPL C/36 for opstilling på land ved kystforsvaret. Selv om konstruktionsåret er 1928, var det på opstillingstidspunktet et fuldt tidssvarende stykke artilleri, klart på højde med andre landes konstruktioner. I krigens slutning havde tyskerne bygget et batteri på Fyenshoved og herfra stammer de 4 kanoner, som blev opstillet på Langelandsfortet. På kilerne ses den tyske ørn og hagekors. De var konstrueret af Rheinmetall, men fremstillet på de tjekkiske Skodaværker i krigens slutfase. Der var på det tidspunkt så stor mangel på stål, at de blev leveret til Danmark uden skjold. Det er først kommet på ved leveringen til Langelandsfortet.  
     
  Kanonerne blev opstillet i fire stillinger med 1 kanon i hver stilling med tilhørende ammunutions- og mandskabsbunker. I 1957 blev ved stranden opstillet en 127 mm P.K. L/45 M/1934 som belysningskanon for hovedbatteriet. Øvelsesskydningerne viste sig så generende for de omkringboende, at der i 1962-64 blev opsat et strandbatteri med to 150 mm kanoner af samme type som hovedbatteriet. Disse to kanoner kom fra et andet tysk batteri, Hesbjerg ved Gilleleje, og var kommet til Danmark på samme sene tidspunkt af krigen. Fra 1973 blev hovedbatteriet langtidskonserveret, men der skulle stadig uddannes besætninger til betjening af kanonerne.  
     
  Hver kanon havde en besætning på 15 mand, og kanonen kunne skyde 22 km. Langt nok til at dække farvandet til Lolland. Der kunne med en god besætning afgives 6 skud pr. min. Granaten alene vejede 45 kg.  
     
     
   
     
   
     
   
     
 

Sidste billede er fra Fyenshoved hvor kanonerne var opstillet uden beskyttelsesskjold.

 
 

Næstsidste billede er fra skydning med 12,7 cm

 
     
     
  Museum Langelandsforts 150 mm kanoners historie.

Kanonerne er fremstillet af Skoda fabrikkerne i Pilzen i Tjekkoslovakiet. Konstruktionen af dem er udført af Rheinmetall-Borsig i Düsseldorf. Stålmærket bxb. på  for eks. kilen, er det Skodafabrikkerne dengang tilhørende stålmærke. Skoda har leveret alle kanoner de har fremstillet af denne type til den tyske "Küstenverteidigung" d.v.s. kystbefæstning.

Skoda Holding fortæller, at Skoda den 15.05.1939 fik en ordre på 40 stk. 15 cm. SK C/28 L/55 i Küst MPL C/36. I april 41 fik de en ordre på yderligere 40 stk., og i 1942 en ordre på 100 stk. Ordren var nu mere udformet som en militær ordre. D.v.s. at de fik befaling på at levere. Alle blev leveret i kystaffutage, og Skoda har aldrig leveret denne kanon i anden affutage, altså aldrig til et skib. Derimod har de leveret lidt 15 cm. torpedobådskanoner C/36. (Kilde  PhDr. Vladislav Kratky, Skoda Muzeum).

Omkring årsskiftet 1944-45 blev der sendt 8 kanoner af typen 15 cm SK C/28 i affutage Küst MPL C/36 til Danmark. Alle var uden skjold, da der ikke kunne fremskaffes stål til fabrikationen. Det har været en logistisk kraftpræstation, at bringe 8 stk 25 tons tunge kanoner kanonerne til Danmark på dette sene tidspunkt, med de tilstande der har hersket i forbindelse med slutningen af 2. verdenskrig. Transporten foregik med jernbane. Hvor lang tid turen samlet strakte sig over har vi ikke viden om, men batteriet blev aldrig færdiggjort.

Kanonerne havde fabrikationsnumrene 1457-1464. De fire laveste numre kom til Hesbjerg ved Gilleleje, de fire sidste til Fyns Hoved. Ingen af batterierne blev gjort færdige inden krigens slutning. Hesbjerg kanonerne blev senere opsat som hovedskyts på Kongelundsfortet, men dette fort blev kort efter nedlagt, og kanonerne sat på magasin. To af kanonerne stod fra 1963 og til Langelandsfortets nedlæggelse på kysten ud for fortet. De blev igen nedtaget i forbindelse med fortets afvikling. Numrene var 1458 og 1459. I dag er 1457 opsat på MuseumsCenter Hanstholm, 1458 står hos en skrothandler i Jylland, 1459 står i Ebeltoft hos Marineforeningen og 1460 har en for mig ukendt placering, men er sandsynligvis skrottet. De fire kanoner fra Fyns Hoved (1461-1464) kom alle derfra til Langelandsfortet med et dansk fremstillet tårn. Her står de endnu i dag som en del af Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Koldkrigsmuseum Langelandsfort har endnu en 150 mm Kanon, som står på parkeringspladsen ved fortet. Denne kanon (1094) er lidt af en sjældenhed. I 1936 blev der skrevet kontrakt om levering af 8 kanoner af denne type (kystforsvarsudgaven) til det tyske firma HAPRO i Berlin. Dette firma stod for tyske eksportinteresser til Kina. Da kanonerne var færdigproduceret i 1937 var forholdet Tyskland / Kina så anspændt, at kun de første fire kanoner faktisk blev leveret til Kina (1088-1089-1090-1091).

De resterende producerede 4 kanoner + yderligere 4  som var blevet bestilt, blev ikke leveret. De blev overtaget af den tyske Kriegsmarine. De første fire (1092-1093-1094-1095) kom til Batteri Vineta i Swinemünde og de næste fire til Batteri Holtzendorff på Borkum.

Rheinmetall har kun produceret et ganske lille antal af disse kystforsvarskanoner og i maj 1939 blev produktionen overført til Skodafabrikkerne.

Kanonen er iøvrigt kommet til Danmark fra Holland i halvtredserne som led i en større byttehandel med kanoner. 

Alle andre kanoner af typen er skrottet og Koldkrigsmuseum Langelandsforts (1094) er den eneste i dag eksisteren. Skæbnen for de fire kanoner i Kina er dog ukendt.

Det var i mange år i søværnskredse omtalt som en kendsgerning, at Langelandsforts 4 enkeltløbede 150 mm kanoner stammede fra Slagskibet Gneisenau. Alle oplysninger om kanonernes tidligere placering på forskellige krigsskibe, skal iflg. ovenstående tages med et vist forbehold.

Med hensyn til de enkeltløbede 15 cm kanoner fra Gneisenau er det ved forskning i Freiburg dokumenteret (Kilde: Jan Egil Fjørtoft), at de er kommet til øen Wangerooge. Her fortælles også, at i slutningen af krigen kom nogle kanoner fra slagskibet Gneisenau til øen, og blev opstillet i batteriet Jade Ost. Da englænderne kom til øen, sprængte de øjeblikkelig alle kanonfundamenter.

Vi har fået tilsendt billeder af kanonerne, og et kort over kanonstillingerne. Om kanonerne virkelig er fra Gneisenau kan ikke ses – men det er helt klart skibspjecer. De blev senere hentet af en skrothandler fra Hamborg. (Kilde: Inselchronist Hans Jürgen Jürgens, Wangerooge). 

Såvel Skoda Muzeum som H.J.Jürgens har været så venlige at fremsende en del dokument- og fotomateriale. Et par eksempler vises her. 

Leveringsdokument på kanon 1456 fra Skodafabrikkerne pr. 11.1.45. 

 

 
 

Dokumentet er venligst stillet til rådighed af Skoda Muzeum.
(Kilde: PhDr. Vladislav Kratky, Skoda Muzeum).

 

       

Billederne er fra batteriet Jade Ost på øen Wangerooge
Foto:
Inselchronist Hans Jürgen Jürgens. 

 

 
     
     
     
     
 

Til toppen